Futurehome HAN sensor

Noen som vet hvordan jeg kan få tak i ‘V’ og ‘A’ fra HAN sensor i Node-Red?

Selv om jeg henter ufiltrert mqtt signal er det kun W som kommer

Vet ikke om dette er til hjelp men når man ser på meldingsstrømmen i Thingsplex ser man at øyeblikkseffekten (som du klarer å lese ut) fra HAN sensoren sendes i klartekst under Value for meldingstypen ‘evt.meter.report’.

Fasestrøm og -spenninger sendes som vedlegg under meldingstypen ‘evt.meter_ext.report’ som sender Value [object Object]
(man må “åpne” meldingen ved å klikke på den i TP for å finne dataene du er ute etter).

Jeg vet ikke hvordan du kan nyttiggjøre denne infoen ved innlesing til Node-Red, men om du eller andre allerede sitter på løsningen og kan forklare så er vi flere som lærer noe nytt.

Jeg så det når jeg sjekka i går og det er av en eller annen grunn bare meldinge med øyeblikkseffekt som går videre til node-red.
Må antakelig splitte den i thingsplex og så sende til node-red i egen melding, men usikker på hvordan man gjør det

Nå tenker jeg bare høyt her: Kan det hende at et filter stopper deg?
Det er to forskjellige meldingstyper for øyeblikksmåling og utvidet rapport, mens “Service” (‘meter_elec’) er felles for begge - pluss at den lange Topic-strengen selvsagt også er felles.

I dokumentasjonen til FIMP finner man overskriften “Interfaces”, der siste punkt er kommando for å sende forespørsel til måleren slik at man skal få den utvidede rapporten i retur (‘cmd.meter_ext.get_report’).

Tre overskrifter lenger ned ser du “Extended report object” som viser navnet til hver verdi som KAN sendes i den utvidede rapporten (hos meg får jeg kun tilsendt et utvalg av de 17 definerte verdiene).
Kanskje man kan spørre eller filtrere på dette nivået også?

Det kan hende jeg må sende en request for å få extended i retur, for det ser ut som de sender svaret på samme mqtt melding, så der er det ikke noe å filtrere.
Jeg må se på det i kveld

Kjenner ikke til NodeRED, men kan denne tråden hjelpe noe; Hente ut en konkret verdi fra "evt.meter_ext.report". (Get a spesific value from "evt.meter_ext.report") - #2 by M.Stensrod ?

Fant ut av det.
Begge meldingene kom fram til Node Red, men den med EXT info, kommer ikke så ofte som den med bare øyeblikkseffekt.
Satt på et filter, så vipps.
Men takk for brainstorming

1 Like