Heatit z-relay mangler funksjon på kanal 4 (vannsensor)

Z-relay kommer ikke opp med noe annet enn ikke noe på kanal 4 som skal være inngang for vannsensor.

Hva kan gjøres?

Eg får opp at eg kan velje lekkasjesensor som type her. Kva namn kjem Z-Relay opp med i FH?

Min kommer opp som zw_411_3_520

Akkurat. Same som her, då. Men då ser det gjerne ikkje likt ut under kanal 4 hjå deg som hjå oss?

Nei, jeg mangler alarm_water ser jeg.
Jeg har også forsøkt oppdater enheten i Thingsplex. Noen tips du @espen?

Hvilken versjon har du på zwave-ad og zipgateway?
Finnes ved å gå på Innstillinger > husholdning > hub innstillinger. kommer en liste nederst. Vet @Torfinn har en beta versjon på testing hos seg.

Zwave-ad: 0.14.21
Zipgateway: 2.81.206

Om du sender meg en PM med epost på eier og stedsnavn kan jeg oppdatere til beta versjonen om ønskelig ? :slight_smile:

Til info så ekskluderte og inkluderte enheten på nytt i dag, da kom vannlekkasje opp på ch4.

Ved bruk av temperaturinnganger må også ch2 og evt. ch3 assosiere gruppe 2 mot hub for å få oppdatering av temperaturer.

1 Like