Han-oss

Når vil HAN sensor fra OSS bli mulig å benytte på strømkontroll?