Heat-it Mutireg strømforbruk

Jeg har begynt å prøve meg litt mer med så lage flows, og har fått opprettet en virtual device som slår av/på andre flows.

I den forbindelse lurer jeg på om andre som har mer erfaring har gjort forsøk på å lage virtual device som rapporterer strømforbruk.

Jeg har i dag 7 Heat-it Mutireg, og de rapporterer ikke strømforbruk.
Min tanke er derfor at det burde vel være mulig å opprette en virtual device som rapporterer strømforbruk basert på rapporteringer fra Multireg?

For å utvide det litt, kan det kanskje være mulig å endre trigger (feks om man bruker temp) basert på modus?

Jeg har gjort det på 2 termostater.
Med FW 1.92 får du relestatus, og kan dermed bruke den (evt.binary.report) som trigger til å sette en fast verdi i watt feltet😊


Dette er en versjon som gir termostaten noe mer funksjonalitet enn tidligere versjoner
This firmware version gives the thermostat some new functionality than the previous versions.

Termostaten viser relestatus
The thermostat displays the relay status
Støtter multchannel command class
Support of multichannel command class
Alle 3 temperatursensorer kan leses av i gateway
All 3 temperature sensors can be displayed in the gateway
For å laste inn ny firmware trenger du en spesiell kabel. Denne har el-nummer 5430497 og kan kjøpes via våre samarbeidspartnere.
To load new firmware you’ll ned a special cable. This cable is sold with article number 54 304 97 and can be bought through several partners of ours.

Kunne du delt flow?

Har du hatt noe trøbbel med termostaten etter oppdateringen, og måtte se inkluderes på nytt?

Ikke hatt et eneste problem med dem etter oppdatering for ca. et år siden.
De må ekskluderes før oppdatering, og inkluderes på nytt etterpå ja

{
 "Id": "xPv66SCsn3uCv4X",
 "ClassId": "EciyuzLCFY9Vwlm",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-11-03T21:42:14.125504471+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-03T21:42:14.125504471+01:00",
 "Name": "Thermostat ytterstue",
 "Group": "Power Metering",
 "Description": "virtual meter_elec",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Ytterdel stue",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:57_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 131,
    "y": 220
   }
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "On/Off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 146,
    "y": 369
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "430w",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:57_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 430,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": [
     "W",
     "kWh",
     "A",
     "V"
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 36,
    "y": 540
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "0w",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:57_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 252,
    "y": 538
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "trigger",
   "Label": "ytterdel stue",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:57_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 449,
    "y": 217
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:xPv66SCsn3uCv4X_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 443,
    "y": 391
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like

Vil dette funka på TF016?

Ja, der er den det er snakk om😊 men kun hvis du har FW 1.92

1 Like

Takk, vil du også sende skjermbilde av hvordan dette ser ut i appen i et rom hvor dette er lagt opp? :blush:

Vurderer om jeg må få bestilt meg kabel for å oppdatere.

Holder nå på og tester måling av kWh også. Kjører det via node-red med diverse kalkuleringer over tid, som lagrer kwh i en global variabel i thingsplex. Ser foreløpig ut til å stemme bra👍🏻

1 Like

Hei!
Dette var interessant! Kan du dele flow frå Node-Red og?:innocent:

[{"id":"461896df.429b48","type":"tab","label":"Test KWH Heatit","disabled":false,"info":""},{"id":"bb275f68.085e9","type":"power-monitor","z":"461896df.429b48","name":"","threshold":0,"startafter":1,"stopafter":1,"x":580,"y":120,"wires":[[],["8a335711.3483b8"]]},{"id":"3b2834b2.8fb57c","type":"debug","z":"461896df.429b48","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":890,"y":60,"wires":[]},{"id":"9bf209dd.f4e008","type":"mqtt in","z":"461896df.429b48","name":"Thermostat stue","topic":"pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:57_1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":100,"y":60,"wires":[["8a8e156a.b5d878"]]},{"id":"8a8e156a.b5d878","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"evt.meter.report","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"evt.meter.report","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":200,"y":120,"wires":[["ad799a0.e6eb168"]]},{"id":"531a2431.f3b93c","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"\"val\":430","vt":"str"},{"t":"eq","v":"\"val\":0","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":390,"y":120,"wires":[["551aa7bb.1ce1d8"],["551aa7bb.1ce1d8"]],"outputLabels":["430","0"]},{"id":"ad799a0.e6eb168","type":"split","z":"461896df.429b48","name":"","splt":",","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":290,"y":60,"wires":[["531a2431.f3b93c"]]},{"id":"551aa7bb.1ce1d8","type":"change","z":"461896df.429b48","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":430","fromt":"str","to":"430","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":0","fromt":"str","to":"0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":60,"wires":[["bb275f68.085e9"]]},{"id":"3b64890d.02e226","type":"mqtt out","z":"461896df.429b48","name":"","topic":"pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:basic/ad:EciyuzLCFY9Vwlm_0","qos":"1","retain":"","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":1020,"y":120,"wires":[]},{"id":"8a335711.3483b8","type":"function","z":"461896df.429b48","name":"","func":"var fimp_msg = {\n \"type\": \"cmd.lvl.set\",\n \"serv\": \"basic\",\n \"val_t\": \"float\",\n \"val\": msg.payload.energy,\n \"tags\": null,\n \"props\": {},\n \"ver\": \"1\",\n \"corid\": \"\",\n \"src\": \"flow_EciyuzLCFY9Vwlm\",\n \"ctime\": \"2020-03-18T22:41:51.721+01:00\",\n \"uid\": \"b82ae0be-fd90-4f37-877a-65c36e62f4a9\"\n};\nmsg.payload = fimp_msg;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":730,"y":60,"wires":[["3b64890d.02e226","3b2834b2.8fb57c"]]},{"id":"a16c434c.8ccae","type":"power-monitor","z":"461896df.429b48","name":"","threshold":0,"startafter":1,"stopafter":1,"x":720,"y":320,"wires":[[],["db5ece9a.bf07a"]]},{"id":"d9e510fd.1b369","type":"debug","z":"461896df.429b48","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":1030,"y":260,"wires":[]},{"id":"f6f2eb1d.0016c8","type":"mqtt in","z":"461896df.429b48","name":"Thermostat bad","topic":"pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:meter_elec/ad:Ihkn6qkXLvqPgye_1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":100,"y":260,"wires":[["f97dadac.db064"]]},{"id":"f97dadac.db064","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"evt.meter.report","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"evt.meter.report","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":220,"y":320,"wires":[["c45e05b.3b37cf8"]]},{"id":"d81be3af.5129e","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"\"val\":710","vt":"str"},{"t":"eq","v":"\"val\":0","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":450,"y":320,"wires":[["9197fbb.8513408"],["9197fbb.8513408"]],"outputLabels":["430","0"]},{"id":"c45e05b.3b37cf8","type":"split","z":"461896df.429b48","name":"","splt":",","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":310,"y":260,"wires":[["d81be3af.5129e"]]},{"id":"9197fbb.8513408","type":"change","z":"461896df.429b48","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":710","fromt":"str","to":"710","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":0","fromt":"str","to":"0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":260,"wires":[["a16c434c.8ccae"]]},{"id":"9f0ac935.0d9e28","type":"mqtt out","z":"461896df.429b48","name":"","topic":"pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:basic/ad:Ihkn6qkXLvqPgye_0","qos":"1","retain":"","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":1110,"y":320,"wires":[]},{"id":"db5ece9a.bf07a","type":"function","z":"461896df.429b48","name":"","func":"var fimp_msg = {\n \"type\": \"cmd.lvl.set\",\n \"serv\": \"basic\",\n \"val_t\": \"float\",\n \"val\": msg.payload.energy,\n \"tags\": null,\n \"props\": {},\n \"ver\": \"1\",\n \"corid\": \"\",\n \"src\": \"flow_Ihkn6qkXLvqPgye\",\n \"ctime\": \"2020-03-18T22:41:51.721+01:00\",\n \"uid\": \"b82ae0be-fd90-4f37-877a-65c36e62f4a9\"\n};\nmsg.payload = fimp_msg;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":810,"y":260,"wires":[["9f0ac935.0d9e28","d9e510fd.1b369"]]},{"id":"7652e1fd.2c1d08","type":"mqtt-broker","z":"","name":"Smarthub","broker":"192.168.31.69","port":"1884","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"30","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"100","closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":""}]

Bruker denne flowen i thingsplex sammen med den i node-red:

{
 "Id": "EciyuzLCFY9Vwlm",
 "ClassId": "Yn61u6J6yOAM2Xg",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-08-26T10:26:00.896768284+02:00",
 "UpdatedAt": "2020-11-03T21:38:21.391998019+01:00",
 "Name": "Thermostat stue",
 "Group": "Power Metering",
 "Description": "virtual meter_elec",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Ytterdel stue",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:57_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 70,
    "y": 170
   }
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "On/Off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 69,
    "y": 367
   }
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "430w",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:57_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 430,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": [
     "W",
     "kWh",
     "A",
     "V"
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 36,
    "y": 540
   }
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "0w",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:57_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 252,
    "y": 538
   }
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "trigger",
   "Label": "ytterdel stue",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:57_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 358,
    "y": 162
   }
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:EciyuzLCFY9Vwlm_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 355,
    "y": 345
   }
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:basic/ad:EciyuzLCFY9Vwlm_0",
   "Service": "basic",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 655,
    "y": 165
   }
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "[kwh_stue_new] + [kwh_stue_total]",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "kwh_stue_total",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 651,
    "y": 524
   }
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "kwh_new",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "kwh_stue_new",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 643,
    "y": 338
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "send respons kwh",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:57_1",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "IsVariableGlobal": true,
    "Props": {
     "unit": "kWh"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "kwh_stue_total",
    "VariableType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_1",
    "VirtualServiceProps": [
     "W",
     "kWh",
     "A",
     "V"
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 658,
    "y": 739
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Har 2 globale variabler (kwh ny og kwh total) sånn at node-red starter måling ved rele på og sender verdien til kwh ny når det går av igjen. Bruker da de 2 variablene i en transform node som plusser de sammen og legger summen inn i “kwh total”, som igjen vises i den virtuelle enheten :slight_smile:

1 Like

Mange takk! :slight_smile:

Hvordan har du registrert enheten i FH etter du oppdaterte?
Jeg får den nå med 4 kanaler, hver med sin informasjon…

Ser at de kanalene som skal benyttes må legges i riktig rom. Hvilken type enhet har du registrert ch_1 som?
Default er at denne kommer som lys…

Jeg har kanal 0, 1 og 2 i aktuelt rom med heating som funksjon. Har ikke ekstern føler eller romføler, men pga ustabil internføler, så får jeg brukt snittmåling av internføler og multisensor i samme rom til å styre temperaturen når relé (kanal 1) ligger i rom.

Har du parkett eller laminat, med gulvføler, så bør du vel ikke legge kanal 1 i rom, for da vil gulvføler overstyres sånn at det i teorien kan overstige 27 grader

Ser foreløpig ikke ut til at flow for forbruk fungerer når ch_1 ikke ligger i et rom.

Har du forresten opplevd at temp ikke blir oppdatert i FH?
Tenker da på temp fra føler?

Mente den skulle rapportere uten at den lå i rom🤔
Har du prøvd å satt den til funksjon heating og legge den i ingen rom?

Angående oppdateringer fra føler, så er standard satt til at den ikke rapporterer før det er endring på 1 grader. Det kan du endre med parameter:)

Ble inspirert av denne flowen og tester å bruke den på mine Simon termostater.
Utfordringen her er at de ikke har noen out_bin_report
Løste dette ved å bruker overnevnte flow men la også triggeren som virtual, så det endre med en virtuell switch som rapporterer W, la så den i samme rom som termostat og valgte Heater spm funksjon. Vipps så funka det​:+1::+1:
Utfordringen ligger nå i at når FH har nådd rett temp og dermed ber termostat slå av varmekabel, så slås virtuel bryter av og rapporterer 0w mens termostaten fortsetter en halv grad til flr den slår av.
Jeg kan endre dette både innslag og utslag fra fra 0,5 til 0 grader, men da krasjer det og termostaten bare slår ut og inn når den oppnår innstilt temp. Så jeg kan bare endre en av dem til 0.
Har noen kloke hoder noen ideer?

Skal teste med parameter som du viser til.
Testet med parameter fra z-trm2, for å få den til å rapporterer på tid, uten at det gjorde forskjell.

Har forsøkt å sette ch_1 til heater og ingen rom. men da får jeg ingen rapport på forbruk.

Ser du i message stream om den sender noe når relé slår inn og ut da?

Skal vel sende evt.binary.report, bool, true/false

Ser ut til at den sender evt.lvl.report når rele slår inn/ut