Heat or not heat

Hei,
Sitter og skal programere i thinplex.

Ønsker en flow slik at If (hvis) Termostat står på “heat” skal “dette skje” (action), men hvordan programeres “if” og heat for en bestemt termostat?

Hei!
Du kan ha en flow som lytter til evt.mode.report og lagrer responsen i en global variabel, som kan brukes i andre flows.
I ditt tilfelle blir det da: if ‘global variabel thermostat1_mode’ == “heat” then …

Hei,
Når du skriver thermostat1 så må jeg finne ut hvilke termostat det er eller hvordan veit man aksakt termostat?

Er det andre måter å sette det opp på?

Se under på noen skjermdump, ser dette riktig ut så langt?

trigger node ser riktig ut.
Etterpå kan du lagre verdien fra den triggeren i en global variabel (du velger da navn selv) - jeg brukte thermostat_1 som et eksempel.

velg set variable noden og huk av på ‘is global’ deretter add. Velg navn på variabel og string (du kan også ta bort haken for ‘in memory’)
CleanShot 2023-12-13 at 09.53.28

Da vil modus på termostat skrives til den variabelen hver gang. Du kan da i din opprinnelige flow legge inn en if node på lik linje som du delte i siste melding, men i stedet for ‘Trigger variable’ huker du på ‘Is global’ og velger det variabel navnet du valgte tidligere.

Takk, kan jeg legge inn en time over at man skal sjekke modusen for eksempel hvert 10 min?

Utfordringen er at jeg har vannvarme hvor ventilene lukker seg etter feks 12 eller 24 timer. Så jeg skal sette oppe n flow som sjekker og tvagsåpner ventilene om den er stengt.

Bør være mulig å få til?

ah da misforstod jeg litt! Jeg tenkte denne logikken var basert på om den stod i “heat” eller “off”, men du tenker på om relèet ligger inne eller ei?
Hvilken styring bruker du på vannvarme ventilene?

Jeg har heat it z water

Hei

Når eg ikkje veit kva trigger eg skal bruke går eg inn i message stream i Thingsplex og observerer kva som blir sendt når den fysiske endringen skjer.

f.eks mine termostater rapporterer relestatus på evt.state.report med enten “idle” eller “heat”

Hadde eg satt opp trigger slik skal den slå ut når releet skrur på varme.

Ville forsøkt å framprovosere denne stenginga samtidig som du følger med på message stream og sett om du får noko du kan trigge på. Message stream blir fort spamma ned, om du greier å sette på et filter som bare denne heatiten slår ut på kan den bare stå å observere over tid også.

1 Like