Hvordan avlese Temp angitt under "rediger modus" i appen

Ønsker hente temperaturer angitt i appen under “Rediger modus” og behandle disse litt før de sendes til termostater.

Noen som kan hjelpe?
Det eneste som er synlig som global var er jo fh.home.mode (string).

Modusinstillinger og flows kjøres i to separate systemer. Du kan redigere ønsket set-temp for rommet i “rediger modus”. Kan du utdype litt mer hva du ønsker å oppnå?

1 Like

Jeg har styrkar varme på kjøkken og stue. Temp her setter jeg opp som du sier i rediger modus.
Ønsker å kunne styre ned primært som en del av kontroll på Max-timer(5kwh Per time), samt evnt også skru litt ned på høy pris. Har altså flows som beregner akkumulert energi i inneværende time og trinner ned pådrag i 5 steg ved overforbruk for å treffe på 5kwh. For å kunne la varme være en del av slik nedtrapping trenger jeg å kunne sette ned setpunkt, men ønsker å stille det inn som idag

Mvh
Øyvind Berntsen

du må kommunisere via termostaten … dvs du må spørre den hva den har for settpunkt og handle deretter …

Er da setverdien satt opp i “Rediger modus” da denne Termostaten? Jeg ønsker jo at den verdien skal være kilden.
Eks ved Home: x=21, Sleep x=17
Det vil jeg endre til x-2 ved høy pris, og tilbake til x ved annen grense. Altså en vippe. Så til f.eks 8 ved overlast. Når ikke lenger er overlast, tilbake til x eller x-2 avhengig av hva den var før overlast.
Resultatet av dette skal sendes til aktuell termostat for det enkelte rom.

Gå inn i TP , På device kan du kjøre get og få tilbake settpunkt. Så må du bare ha timetrigger , som henter settpunkt , foretar logikk og endter settpunkt.

Rakk for svar!

Om jeg forstår rett nå så mister jeg kontakten med opprinnelig sp. Altså at sp under rediger modus ikke blir master.

  • Om jeg leser fra service ( eks termostat ovn stue) og skriver tilbake kan man ikke vite hva som egentlig gjelder.
    Feks Om da temp endres gjennom rediger modus, så vil jo den verdien gå rett til termostaten i endringen. Og om situasjonen da tilsier at den skal settes til 2 grader under sp, så ma man jo faktisk kunne avlese verdien fra rediger modus

Når du setter settpunkt fra TP, så lagrer du i Termostat, og i en global variabel. Neste gang du ønsker å sette , sammenligner du først variabel med hva termostat sier. Er de like har ingen justert utenfor TP. Er de to verdiene ulike… så har noe eller noen fikla.Så må du bestemme deg for hvem som er sjefen… e

1 Like