Heat IT Ztrm-2

Har en Z-trm2fx som har sluttet å vise/rapportere forbruk.
Feil på termostat eller er det noe i HUB?

Jeg har samme problem, dvs. min Z-trm2fx har aldri vist forbruk i FH appen (jeg har den nye huben og den nye appen).

Har totalt 4 stk og de 3 andre viser effekt og, denne har vist effekt tidligere.

Det er hvordan kanalene er satt opp. Det er ikke anbefalt å bruke kanal 4 per dags dato for måling av forbruk. Vi ser på muligheter hvordan vi kan vise effektmåling uten å styre rele.

Hentet fra:

1 Like

Hvis du setter kanal 4 opp som annet og går inn på rom så ser du effekt på termostat.
I følge support hos dere vil ikke det påvirke funksjon på termostat.
Gjelder dette og for Z-trm3?

Heatit z-trm3 har en annen oppbygging av kanaler:

1 Like