Hvordan lage en våkne opp flow lik den i hue appen som dimmer opp lyset fra tid x1 til tid x2

Hei, helt nodlus på dette.
Kan noen peke meg i korrekt retning for å lage en flow som kopierer den man finner i hue appen “wake up” funksjon. Som starter å dimme opp lyset ett gitt tidspunkt for så å øke lysmengde til ett gitt nivå over ett gitt tidsrom.

Jeg tror ikke det finnes en lignende funksjon for gradvis dimming hos FH, men du kan kanskje lage en skikkelig hack i TP ved å bruke “set Dim” + “wait x mins” + “set new Dim” + wait x min + “set new Dim”…?

Hei,

Det er ikkje nødvendigvis alle dimmarar som støttar denne funksjonen, men Fibaro dimmer 2 let deg setja varigheit på handlinga i sekund, som ein parameter i TP.

{"duration":"60"}

Døme på flow:

{
 "Id": "XeH4PXapYw9PIeo",
 "ClassId": "HSOCyXylNA5HXb6",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-09-21T22:01:45.4571486+02:00",
 "UpdatedAt": "2021-03-20T10:27:54.965721461+01:00",
 "Name": "Gradvis entrebelysning",
 "Group": "modusendring",
 "Description": "Dimmer belysningen i entreen gradvis opp over 60s ved hjemmemodus, mellom klokka 07:00-19:00",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Home event trigger",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "mode",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "home"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 80,
    "y": 200
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "07:00",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 7 * * *",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 368,
    "y": 193
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "time_trigger",
   "Label": "19:00",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultMsg": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "Expressions": [
     {
      "Comments": "",
      "Expression": "0 19 * * *",
      "Name": ""
     }
    ],
    "GenerateAstroTimeEvents": false,
    "Latitude": 0,
    "Longitude": 0,
    "SunriseTimeOffset": 0,
    "SunsetTimeOffset": 0
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 591,
    "y": 191
   },
   "TypeAlias": "Time trigger"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "active_hours = true",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "active_hours",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 338,
    "y": 422
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "active_hours = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "Name": "active_hours",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 571,
    "y": 419
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "active_hours = false",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "active_hours",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": false,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "9",
    "TrueTransition": ""
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 21,
    "y": 534
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "level 99",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:23_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 99,
     "ValueType": "int"
    },
    "Props": {
     "duration": "60"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 64,
    "y": 928
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "level 1",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:23_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 1,
     "ValueType": "int"
    },
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 75,
    "y": 392
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "receive",
   "Label": "Spotter at undefined",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "7",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:23_0",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.lvl.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "Timeout": 10,
    "ValueFilter": {
     "Value": ""
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 91,
    "y": 716
   },
   "TypeAlias": "Wait event"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "mode=home",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 321,
    "y": 660
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Har vore inne på noko liknande, med loop node og variable=variable+1, men det blei skikkeleg hakkete og dårlig. Mulig det funkar betre på ny hub og færre einingar i nettverket, men ville uansett først ha prøvd om det funkar med duration, så får heller dette bli nødløysing.