Kald-dusj!

VVB skal varme hver natt fra 22-06 uavhengig av strømpris, samt at den skal varme på dagen så sant strømmen koster under XX, ikke er definert som dyr eller veldig dyr av Tibber.

Dette har fungert strålende lenge, men nå ser det ut som om det er gjort endringer i “Time filter” i Thingplex. Tidligere når jeg har hatt et tidspunkt til deny så har den gått til den grønne prikken (noe som ikke virker logisk på meg, men det har fungert).

Den grønne prikken har vært “varme vann” og den røde prikken har vært styring etter strømpris.

Har gjort endringer nå slik at jeg bruker allow isteden med motsatte tidspunkt, så får vi se om det fungerer bedre.

Er det noen som vet om det har blitt gjort noen endringer på dette i det siste? Kan ha vært en stund siden, bare at jeg ikke har merket det pga. at strømprisen har vært lav på natta de andre dagene.

1 Like

Kjenner ikkje til detaljane der.
Men eg ‘køyrer safe’ på vvb. I tillegg til Thingsplex automasjonar så har eg ein enkel ‘slå på vvb’ automasjon som skrur på vvb kvar natt uansett kva status er på releet. Håper på den måten å sikre at det alltid er varmt vatn på morgonen.

Timefilter fungerer igrunn som beskrevet her, ihvertfall for min del.

https://thingsplex.github.io/docs/thingsplex-ui/flow/nodes/flow-control.html

Ja, de flowene jeg bruker alow på er det ingen endringer på, det er de jeg har med deny som ikke lenger fungerer som før. Har endret til alow nå og endret tidene, så da regner jeg med det fungerer som før igjen.

Tok en rask kontroll på Deny nå, om den fungerte på en annen måte enn hva den gjorde sist for meg.

Kriteriet; Deny på bevegelse mellom 19:00 og 20:00 i dag, fikk aktivering av Rød utgang (negativ håndtering i funksjonsblokk timefilter) .

{
 "Id": "v1bcrek2jvWrr5C",
 "ClassId": "v1bcrek2jvWrr5C",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-03-03T19:26:00.329764473+01:00",
 "UpdatedAt": "2022-03-03T19:30:31.877807275+01:00",
 "Name": "Timefilter-Deny",
 "Group": "Test",
 "Description": "Test av timefilter Deny",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Bevegelsesdetektor",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:27_0",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 402,
    "y": 153
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": false
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "Bevegelse=true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 396,
    "y": 315
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "iftime",
   "Label": "Deny-filter",
   "SuccessTransition": "4",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "5",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "Action": "d",
      "From": "19:00",
      "To": "20:00",
      "Weekday": "4"
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 392,
    "y": 463
   },
   "TypeAlias": "Time filter"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Deny filter Grønn aktivert",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Deny filter Grønn aktivert",
      "message_no": "-Deny filter Grønn aktivert",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 281,
    "y": 615
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Deny filter Rød aktivert",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Deny filter Rød aktivert",
      "message_no": "Deny filter Rød aktivert",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 532,
    "y": 608
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Ja, det er det jeg mener er endret. Jeg mener jo at rød utgang er korrekt for deny, men tidligere har den trigget grønn. Mulig dette er det korrekte og at den har fungert feil tidligere når den har trigget grønn.

1 Like