Kamera integrasjon

Hvordan er det med fremtidig integrering av kamera? F.eks utvikling av app via playgrounds? Og evt hvilke produsenter er aktuelle, om dere har sett på dette?

1 Like

Dette er ikke noe vi har sett på enda, kanskje neste år.
Om det blir laget noe så må det støtte et åpent API.

På tide Futurehome går inn i front nå å tilskaffer inegrering for Cameraer.