Samarbeid med andre strømleverandører

Hei, vil det legges til muligheter for kobling mot andre strømleverandører som eks Norgesenergi?

Det er litt opp til brukarane - om nokon har tid, kompetanse og pågangsmot til å laga ein API integrasjon via Playgrounds tippar eg FH muligens vil legga til rette for det - men gitt at FH no også har ein eigen HAN målar i produktporteføljen tvilar eg på det er noko dei vil bruka mykje ressursar på internt.

Hei!
Vi kommer ikke til å drive utviklingen av integrasjoner mot strømselskap, i alle fall ikke pr. dags dato.
Uavhengighet og åpne protokoller er viktig for oss. Vi har derfor heller hentet inn strømprisene fra Nordpool, heller enn å gi mer funksjonalitet til enkelte basert på strømleverandør.

Det sagt, så ønsker vi å oppfordre engasjerte brukere til å utvikle integrasjoner hos oss! Dokumentasjon på dette finnes på dev.futurehome.io.

1 Like