Strømpriser

Er det mulig å få opp oppdaterte strømpriser i FH og automatisere utifra de?

Det er mulig å gjøre via enten Node-Red eller TPFlow, du finner noen eksempler rundt om på forumet.
Kort fortalt må du sette opp et kall til Tibber APIet og så lagre prisene inn i FH for bruk.

Se eksempel her: Hente inn pris og prisdato fra tibber til en map of floats (eller Object) - #2 by Gjaevert

Takk for kjapt svar. Det er jo kult at det er mulig, men jeg hadde trodd dette var litt mere sømløst av FH. Høres ut som vi alle må sitte å gjøre den samme jobben, noe som burde vært løst av FH selv og tilbydd oss sluttbrukere klart til bruk. :slight_smile:

Det er muligens noe som kommer inn via et oppdatert Tibber adpter i Playgrounds, så vi kan håpe på det :slight_smile:

Hvis du finner et eksempel du liker på forumet så skal det være ganske plug and play.

Nå er dette høyaktuelt igjen fra 1.7.2022. Kan ikke se at det har skjedd noe i forhold til netttariffene. Der er helle ikke mulig å kjøpe Futurehome sin HAN-sensor. Burde dette ikke vært førsteprioritet? Jeg skjønner at nettselskapene ikke vil like en slik styring med høyt forbuk de første 3 kvarterene hver time og så lavt forbruk siste kvarteret for å holde seg innenfor en netttariff.

Hei!
Dette er høyaktuelt ja. Vi har jobbet på spreng med StrømKontroll-pakken vår den siste tiden, inkludert spotpris-automasjonen som nå er tilgjengelig via appen.
Vi fortsetter selvfølgelig også å jobbe med løsninger for nettariffen. Dato for når dette vil være klart vet jeg dessverre ikke. Når det kommer til HAN-sensoren har det dessverre vært litt leveringsproblemer, som med mye annen elektronikk det siste året, men her skjer det også ting fremover.

1 Like

Fant en tråd med relevant overskrift som jeg hopper på :slight_smile:
Jeg har lekt meg litt med strømprisene og hvordan de varierer gjennom døgnet (nerdealarm!!!). I mangel av TPFlow/NodeRed kompetanse (og timer i døgnet) har jeg foreløpig gitt opp å styre etter Day-ahead-priser fra dag til dag. Men jeg var interessert i å finne ut hvordan et gjennomsnittsdøgn ser ut mtp. prisvariasjon. Fant ut at ukedager og helg har en vesentlig forskjell, så jeg ville skille mellom disse. Stolpediagrammet her viser variasjon i priser gjennom døgnet, for hhv. ukedager og helg i perioden 1.1.22 til 10.11.22.
100% tilsvarer døgnets gjennomsnittspris. Metoden har vært å beregne forholdstallet mellom timepris og døgnsnitt for hver time i døgnet. Dette har jeg gjort for alle timer i alle dager (hhv. arbeidsdager og helgedager) fra 01.01.22 til 10.11.22. Stolpene viser snittverdien for dette forholdstallet over alle dagene.
Jeg har selv brukt timer-styring i FH fremfor pris-styring, fordi jeg syns automasjonene i appen er for upresise foreløpig. Har alltid billader på fra midnatt (bare 10 kWh batteri på PHEV) og VVB på fra 02.30. Nå ser jeg at jeg bør forskyve dette noen timer i helgene og kanskje flytte VVB til dagtid.

Kilder: Strømpris.no - Finn en billig strømavtale der du bor