Roth Touchline integrasjon mot Futurehome app

Hei! Jeg ser det er mulig å få tilgang til Roth Touchline API, og i den forbindelse lurer jeg på om noen har fått laget en åpen API integrasjon mot Futurehome for styring av deres termostater og vannbårne regulering? Jeg er ikke så stødig på dette med API, men hadde satt pris på litt tilbakemelding fra dem som har kunnskap om hva som må til for å få en vellykket styring over Futurehome app.
Se vedlagte bilder over API til Touchline og dagens app for styring av roth vannbårenvarme.