Kan ikke endre automasjon sensor/lys

Har multisensor 6 i flere rom som styrer lys. Den i vaskerommet går av etter 8 min, som er for lite. Jeg får ikke lov å endre eller slette denne automasjon en i appen, hvordan er det meningen å endre på den?
Og kan man stille den til “x min etter siste bevegelse” istedenfor etter første bevegelse? Nå går nemlig lyset av selv om man er i rommet og beveger seg.

Jeg kjenner ikke denne snsoren, men jeg har tilsvarende løsninger hos meg og jeg tester flere løsninger og fant en som funker strålende.
Hadde i utgangspunktet samme problem som deg og testet med å lage min egen automasjon i Thingsplex, men ble ikke fornøyd og i tillegg går det unødvendig mye resurser i huben til dette.
Endte da opp med en direkte assosiasjon mellom multisensor og takspotter, og ved å justere parametre til multisensoren, fikk jeg dette til å finke perfekt, uten at det bruker mer enn en kalori av prosessoren i huben.
Jg bruker forøvrig NeoCoolcam sitt multisensorøye til dette, tilsvarende fibaro sitt.
Husker ikke nøyaktig parametrene, men jg vet at den sender et signal for hver bevegelse innenfor 1 eller 2 sekunder (det blir veldig mange signaler) også sender den Off/false ved ingen bevegelse i løpet av 15 min.
Har fungert problemfritt hos meg de siste 3 åra.
Bytte vatteri på sensor, 2 ganger i året ca, mn det er det verdt

Tusen takk for tips! Dette blir jo en workaround, har fh virkelig hatt dette problemet i 3 år uten å fikse det?? Hvis de bare lar meg slette automasjonen som ligger der så jeg kan lage ny fra scratch er jo dette løst på 2 minutter…

Nå lastet jeg ned den gamle appen, og fikk endret det på 10 sekunder. Hva skjer, fh?

1 Like

Hei!
Det går an å lage en ny automasjon på dette, i tillegg til at du kan deaktivere den som ligger der fra før.
Det vil også fungere med assosiasjoner slik som Ketil beskriver her. Eneste ulempen med dette er at man mister betingelsene med moduser, noe som gjør at du risikerer fullt lys om du beveger deg på do ila. natten f.eks. Nå ser ikke det ut til å være en relevant problemstilling på vaskerommet, men man vet aldri :smiley:

Hei Anders,
Jeg har fått det til med en slik workaround - men er det ikke mye bedre hvis dere bare fikser den obligatoriske automasjonen så den kan redigeres? Det må da absolutt være ment å fungere slik?

Joda, jeg er helt enig med deg. Grunnen til at den ikke “bare fikses” er at vi skal gjøre flere og større endringer i oppsettet og designet av automasjoner. Automasjoner vil da få flere valg og være mer smeltet sammen som én løsning enn slik som den er stykket opp i dag.