Stille på PIR-tid på multisensor 6

Ettersom “og”-parameter under automasjon ikke fungerer i appen, må jeg lage en automasjon for å skru lyset på, og en for å skru av.
Ut fra manualen tolker jeg det slik at parameter 3 kan stilles på for å la lyset stå på lenger enn 4min som er satt som standard.
Jeg skriver inn 3-2-600, vekker sensoren ved å trykke bakpå, og setter verdiene, noe som da skulle resultere i at lysene står på i 10min.
Men de skrur seg fortsatt av etter 4… Noen som kan hjelpe her?