Vifte slås ikke av etter 30 min (Automasjon bug?)

Hei!
Jeg har en Aquara smart plug som styrer vifte. Den slås på når men aquara fuktighetssensor når fuktighet er nådd % grensenivå og så forsøker jeg å legge inn at den skal slå seg av etter 30 min, men den slår seg ikke av.

Forsøk på løsning:

 • Jeg har forsøkt å slette å lage ny automasjon flere ganger uten at dette har fungert.
 • Jeg har installert Thingsplex om jeg kunne fikse det der, men valgte å ikke røre noe jeg ikke forstod helt :wink:
 • Jeg kan sette opp en automasjon som sier at når Aquara pulg bruker mer enn eks 5w så skal den slå seg på og slå seg av etter eks 30 min. Denne fikk jeg til å fungere, men var litt redd for at den står å trigger påknappen.
 • Jeg får til å trigge den av med bevegelsessensoren

Kan det evt være en bug i automatiseringen i appen knyttet til luftfuktighetssensor?

Det kan være at 10 min er for kort. Sensorene noen ganger sender ikke meldinger hele tiden, og det kan være at den skrur seg selv av og tilbake på umiddelbart, elles noe sant.

Kanskje prøve å sette den på 45 min og se om det hjelper?

Siden du har Thingsplex installert, du kunne også passe på hvilken kommando sendes etter de 10 min er ferdig og hva skjer etterpå med enheten, men du må finne id nummer til enheten og det kommer mange kommando gjennom skjermen og det er ikke alltid lett å se alt som skjer.

Sensoren oppdaterer rimelig ofte tror jeg fordi jeg kan følge at fuktighetsnivå går ned på appen. Har prøvd med over 45 min også.

Kildekode sier ikke meg så mye, men kanskje noen andre skjønner.

{
 "Id": "87833ac4-7738-4567-bdab-edf338f76cd2",
 "ClassId": "87833ac4-7738-4567-bdab-edf338f76cd2",
 "Author": "espent@posteo.net",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2024-05-28T06:57:07.209371Z",
 "UpdatedAt": "2024-05-28T08:57:07.390281453+02:00",
 "Name": "when humidity value of Fuktighet bad is higher than 65% and the mode is home, away, sleep or vacation",
 "Group": "sensor_humid",
 "Description": "Ventilasjon goes on and after 20 minutes Ventilasjon goes off ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "53",
   "Type": "trigger",
   "Label": "when humidity value of Fuktighet bad is higher than 65%",
   "SuccessTransition": "54",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:sensor_humid/ad:2_1",
   "Service": "sensor_humid",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "%",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": null
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "4",
     "nodeName": "humid",
     "nodeType": "humid"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "54",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "55",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "gt",
      "RightVariable": {
       "Value": 65,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "55"
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "humid"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "55",
   "Type": "if",
   "Label": "and the mode is home, away, sleep or vacation",
   "SuccessTransition": "56",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "vacation",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "56"
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep,vacation",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "56",
   "Type": "action",
   "Label": "Ventilasjon goes on",
   "SuccessTransition": "57",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:7_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "14",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "57",
   "Type": "wait",
   "Label": "and after 20 minutes",
   "SuccessTransition": "58",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 1200000,
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "wait",
     "nodeType": "deviceTimeout"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "58",
   "Type": "if",
   "Label": "and the mode is home, away, sleep or vacation",
   "SuccessTransition": "59",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "vacation",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "59"
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep,vacation",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "59",
   "Type": "action",
   "Label": "Ventilasjon goes off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:7_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "14",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceTimeoutAction"
    },
    "x": null,
    "y": null,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_last"
}

Bytt til “Keep first” , det burde hjelpe.

Pussig at appen velger “keep last” - Da vil den aldri skru seg selv av med timer.

@espen - til info. Er alle automasjoner lagd i appen “keep last”?

@eathome - bytte til “keep first” vil skru den av 20 min etter den er skrud på, uansett fuktighetsnivå. Om den er fortsatt over 65%, vil timer skru av viften, men når neste rapport fra sensor starter den en 20 min syklus igjen, og under 65% vil den ikke skru seg selv på igjen.

Du kan også forandre flow slik at 20 min syklus starter når fuktighetsnivå dropper under 65%. Om dette er hva du vil ha, flytt Delay stegen og lage link fra gul første if condition til delay. Du må også beholde “keep last.” “Ulempen” med dette er om fuktighetsnivå forblir over 65% vil den aldri skru seg selv av.

Da vil den se slik ut:

1 Like

Tusen takk for hjelpen!! Det var “keep last” som var problemet. Og det gikk jo heller ikke an å endre i appen, bare i things plex. “Keep first” Fungerer bra nok. og så kan jeg heller justere antall minutter i forhold til det.

1 Like

Jeg trodde det var løst men av en eller annen grunn så slå viften seg på igjen. Har prøvd mye. Nå har jeg satt opp følgende:
Automasjon 1: Starter vifta når det er over 65% fuktighet
Automasjon 2: Slår på og så av vifta etter 25 min ved mindre enn 65% fuktighet (med keep first)

Det som skjer er at det ser ut til å funge, altså den slår seg av 25 min etter at fuktighet har gått under 65%, men etter en stund så slår den seg på igjen. Skjønner ikke hvorfor.

(Poenget med automasjonen er at jeg ønsker å kunne styre vifta manuelt noen ganger uten at den slår seg av grunnet at fuktighet er under 65%.)

{
 "Id": "443d3501-be6c-43de-b1aa-bfb9a3b71974",
 "ClassId": "443d3501-be6c-43de-b1aa-bfb9a3b71974",
 "Author": "espent@posteo.net",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2024-06-02T19:33:17.16243Z",
 "UpdatedAt": "2024-06-03T10:28:17.700190911+02:00",
 "Name": "when humidity value of Fuktighet bad is lower than 65% and the mode is home, away, sleep or vacation",
 "Group": "sensor_humid",
 "Description": "Ventilasjon goes on and after 25 minutes Ventilasjon goes off ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "62",
   "Type": "trigger",
   "Label": "when humidity value of Fuktighet bad is lower than 65%",
   "SuccessTransition": "63",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:sensor_humid/ad:2_1",
   "Service": "sensor_humid",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "unit",
    "PropFilterValue": "%",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": null
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "4",
     "nodeName": "humid",
     "nodeType": "humid"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "63",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "64",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 65,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "64"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "humid"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "64",
   "Type": "if",
   "Label": "and the mode is home, away, sleep or vacation",
   "SuccessTransition": "65",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "vacation",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "65"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep,vacation",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "65",
   "Type": "action",
   "Label": "Ventilasjon goes on",
   "SuccessTransition": "66",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:7_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "14",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceAction"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "66",
   "Type": "wait",
   "Label": "and after 25 minutes",
   "SuccessTransition": "67",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 1500000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "wait",
     "nodeType": "deviceTimeout"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "67",
   "Type": "if",
   "Label": "and the mode is home, away, sleep or vacation",
   "SuccessTransition": "68",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "vacation",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "68"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep,vacation",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "68",
   "Type": "action",
   "Label": "Ventilasjon goes off",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:7_1",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": null,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "14",
     "nodeName": "device",
     "nodeType": "deviceTimeoutAction"
    },
    "x": null,
    "y": null
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_first"
}

Hvor rask kommer den tilbake på igjen?

Det kan være at fuktighetsnivå går litt opp og ned og den trigges igjen. Du kan prøve å sette den til 55-60 prosent for å skru den av og se om det hjelper.