Prioritert automasjon

Jeg har kjøpt en Futurehome hub, smartplugg og sensor fra Aqara. Planen har vært å bruke smartpluggen på en avfukter jeg har i kjelleren, sammen med sensoren. Jeg har to ønsker: det ene er å sette et pristak iht når avfukteren skal gå, det andre er å skru den av og på basert på fuktnivåer via fuktsensoren fra Aqara.

Jeg har forsøkt å sette opp to automasjoner, en for pris og en for fuktnivåer, men jeg er usikker på om de fungerer som det skal eller om de vil “krangle” med hverandre? Automasjonene ser slik ut:

 • strømpris: når strømprisen er 10% lavere enn daglig gjennomsnitt, avfuktere slås på, ellers avfuktere slås av.
 • fuktighet: når luftfuktighet verdien på sensor “kjeller” er høyere enn 55%, avfukter slåes på.

Hjelp mottas med takk.

Er alltid siste ord som gjelder når du har to automasjoner.

her får du 4 mulige utfall :

Fuktighet    -->  Lav   Høy
Pris   
 |        Lav  Av    På
 v        Høy  Av    ??

og ?? er jo spørsmålet , som du må ta en prioritering på

1 Like

Ja automasjonane vil krangla med kvarandre og triggeren som rapporterer oftast vil dominera (sannsynligvis fuktsensoren, såfremt den rapporterer oftare enn ein gong i timen, som er rapporteringsintervallet for spotprisautomasjon). Om du ynskjer å laga eit meir forutsigbart regelsett må du setja opp ein flow med variablar i thingsplex.

1 Like