Motstridende automasjoner

Jeg har to automasjoner som styrer et zigbee rele for varmtvannsberederen. Den ene slår på releet når prisen går under 5% under gjennomsnittspris for dagen (og ellers slår den av). Den andre slår av releet dersom HAN forbruk er høyere enn 5kW (og ellers slår den på). Dersom prisen er lav og forbruket høyt på samme tid (altså en idealsituasjon;)), vil begge disse kriteriene være sanne. Hvilket av dem vil da prioriteres? Jeg ønsker jo å varme vannet når strømmen er billig, men ikke dersom jeg overskrider 5kW i totalforbruk. Finnes det generelle regler for prioritet av automasjoner?

Litt generelt, automasjonen som sist har blitt trigga blir prioritert. Det du er ute etter er ein indre og ein ytre reguleringsloop som nok ikkje mulig å konfigurera i FH appen (Elko smarthub har ei fiks løysing for dette, lar deg deaktivera og aktivera “indre” automasjoner frå ein annan “ytre” automasjon) - uansett FH har eit bra alternativ som heiter Thingsplex kor dette lar seg konfigurera på ein mykje meir oversiktlig måte enn du ville fått til gjennom ein app, dog med ein mykje høgare terskel for å komma i gang.

Takk for kjapt svar!
Det ante meg at jeg måtte inn i ThingsPlex, ja. Gikk jo til anskaffelse av dette systemet for å bruke mindre tid og bekymring på strømstyring, ikke mer. Så TP er helt uaktuelt, med mindre det finnes rene copy/paste løsninger?

1 Like

Velkommen i klubben :sweat_smile:

Mange som puslar med tilsvarande, du slepp nok å starta heilt frå scratch

Edit: Automasjonane du opprettar i appen bygger uansett på TPflow, så om du loggar på TP finn du dei der. Også er det egentlig berre å bygga på.

Hei!
Det er helt riktig som Jon sier her; siste melding gjelder. I ditt scenario vil det i praksis være sanntidforbruket som vinner over spotprisen. Årsaken til dette er at spotprisen trigges én gang hver hele time (som faktisk er det sekundet prisen endrer seg), mens HAN-sensoren din vil raportere veldig mye hyppigere. Det gjør at HAN-sensoren i 99% av tilfellene har siste melding og trigger VVB til av, selv om prisen er lav.

Så til deres videre diskusjon. Disse automasjonene er begge i noe man kan kalle “versjon 1”. Vi jobber på spreng med bedre totalløsninger på dette og på hver av de individuelt.

2 Likes