Parametre kan ikke endres i automasjoner

Hvis man har opprettet en automasjon i app og prøver å endre denne etterpå er det ikke mulig å legge til nye enheter. I tillegg får jeg heller ikke endret antall minutter før enheter skal slå seg av. Andre som opplever det og har hørt om når det er fikset? Her jo vært slik siden ny app kom… begynner å bli noen år…

Samme her også! Meget irriterende🤦🏻

Jeg har sett litt på dette selv, jeg har forsøkt å lære meg å bruke thingsplex ved å granske automasjoner laget i appen, men det blir jeg ikke klok på, er det helt annerledes? Ser ut som om kommandoene står i headingen i stedet for å være valgt i nedtrekksmenyene? Er jeg på jordet?

Hadde håpet det bare var min hub og en quick fix :grimacing: