Varme, lys og automasjoner

Hei! Flere som har problemer med at huset har vært kaldt 2 dager på rad? Har måttet trykke “synkroniser info” inne på husholding - smarthub innstillinger for at lysstyring og varmestyring skal komme inn igjen.

Det har fungert fint hos meg ialefall. Ny hub og alle oppdateringer installert.

Samme forutsetninger her :thinking:

Alt i orden her òg, med same oppsett som det de har. Det må vere noko spesifikt hjå deg som er gale, @Optimus88 .

Kan være krøll etter jeg prøvde å få det inn i home assistant- men skal jo ha reversert alle endringene jeg gjorde ift mqtt. Det rare er at når jeg gikk inn på hub innstillinger så fikk jeg ikke opp info om variantene av firmware på hub. Bare “kunne ikke finne dette nå”. Har hentet info nå 2 ganger, og da kommer info fra hub opp. Restart av hub hjalp ikke - kun “synkroniser servicer”

Eg har av og til hatt det problemet med at eg ikkje får opp info om programvareutgåver på huben. Det plar løyse seg viss eg går ut og inn av menyen ei gong eller to, eller i verste fall når eg startar appen om att.

Viss dette ikkje hjelper for deg så høyrast det nesten ut som om huben er konstant oppteken med noko. Det kunne vel for så vidt ha forklåra dei andre symptoma du opplever òg… Han det vere noko med denne HA-integrasjonen din som heng att og får systemet til å låse seg, tru?

Mulig. Typisk app restart osv har iallefall ingen virkning. Får ta en tlf til support om det ikke løser seg nå. Alt fungerer greit etter synk info enn så lenge🤔

1 Like