Ikke mulig å endre en automatisering

Har nylig installert FH, og satt opp en autom på at VVB kun kjører når strømprisen er lav og en tilsvarende på Easee laderen. Men ved forsøk på å endre en slik autom så får jeg “Error” etter å ha trykket “Save”. Må dermed gå den tunge veien og slette hele autom og lage ny, hver gang jeg skal endre % satsen på når regelen skal slå inn (gjør dette nesten hver dag, alt etter strømprisene).

Hvis d er i appen du får feilmelding når du lagrer, så kan d hjelpe å slå av automasjonen før du åpner, gjør endringer og lagrer

Tusen takk, det hjalp (burde jo tenkt/forsøkt det før jeg spurte).
Til FH: endre feilmeldingen til å si at man må slå av automatiseringen før man kan endre.

1 Like

Takk for innspill!
Vi ønsker å forbedre automasjonene slik at man skal slippe å gjøre noen andre endringer enn automasjonen i seg selv, men dette var et godt forslag i mellomtiden.