Automasjoner med 2 kriterier? (if/and)

Jeg har en vifteovn i garasjen, på smartplugg. Den er primært ment å holde luftfuktighet nede, så den slår seg på ved 73% og av ved 68% - dette går knirkefritt. Men nå begynner det å bli vel kaldt her, så jeg ville egentlig hatt den til å være på når temp er lavere enn 10° i tillegg, selv om fuktigheten er lav.
Jeg trenger altså en “og”, slik som man har med modus, så jeg kan si “slå av vifteovn når luftfuktighet er lavere enn 68% OG temperatur er høyere enn 10°”.
Jeg vil altså bruke 4 automasjoner:
På ved >73%
Av ved <68% og >10°
På ved <8°
Av ved >12° og <68%

Er dette mulig?

Ja, ved programmering av flow i thingsplex. Ikkje mulig i app.

Kan man leke med thingsplex på mobil eller må man på PC?

Det er mulig, men grensesnittet er ikkje optimalisert for mobil og det blir fort uoversiktlig på liten skjerm. Mulig det funkar på tablet men usikker på om du vil klara å dra rundt på noder og dra opp flyten mellom dei uten mus.