Lagre strømpriser i globale variabler for bruk i andre flows

Hei, Jeg prøver å lagre prisene i globale variabler, men får ikke helt til dette med kalkulasjonen av differansen på pris og gjenomsnittspris.
Pris og gjennomsnittspris blir lagret i de globale variablene, men prisforskjell variablen viser bare 0. Noen kloke hoder som ser hva jeg gjør galt :stuck_out_tongue: ? (Jeg tok utgangspunk i flow laget i appen, ser der at pris og gjennomsnittpris er lagret som int variabler, mens kalkulasjonen er float, uten at jeg helt vet hva forskjellen på de forskjellige typene en kan velge der er ?)

{
 "Id": "630c3d70-fd6a-11ec-950b-9bebc270688b",
 "ClassId": "630c3d70-fd6a-11ec-950b-9bebc270688b",
 "Author": "Tommy",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-07-06T20:29:51.17505Z",
 "UpdatedAt": "2022-07-06T22:35:32.985522515+02:00",
 "Name": "strømprisen er 1.0% lavere enn gjennomsnittet og modusen er home, away eller sleep",
 "Group": "custom",
 "Description": " ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "4",
   "Type": "trigger",
   "Label": "strømprisen er 1.0% lavere enn gjennomsnittet",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:energy_guard/ad:1",
   "Service": "energy_price",
   "ServiceInterface": "evt.energy_price.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": null
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "energy",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 134,
    "y": 246
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "transform",
   "Label": "get average",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": true,
      "Path": "$.average",
      "TargetVariableName": "Prissnitt",
      "TargetVariableType": "int",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "1",
     "nodeName": "value",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 145,
    "y": 442
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:energy_guard/ad:1",
   "Service": "energy_price",
   "ServiceInterface": "evt.energy_price.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": null
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "2",
     "nodeName": "energy",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 636,
    "y": 509
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "transform",
   "Label": "get price",
   "SuccessTransition": "8",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "IsTargetVariableGlobal": true,
      "Path": "$.price",
      "TargetVariableName": "Pris",
      "TargetVariableType": "int",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "3",
     "nodeName": "value",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 1032,
    "y": 451
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "wait",
   "Label": "Wait 1s for variable",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 1000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "4",
     "nodeName": "wait",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 1348,
    "y": 409
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "transform",
   "Label": "price - (average * 0.9)",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "Pris - (Prissnitt * 0.99)",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "average",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "Prisforskjell",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": {
      "node_type": "transform_calc",
      "threshold": 0.01
     },
     "nodeId": "",
     "nodeName": "value",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 1407,
    "y": 622
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "difference lt 0",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "difference",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "11"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": {
      "node_type": "if_diff"
     },
     "nodeId": "",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "If"
    },
    "x": 1779,
    "y": 328
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "if",
   "Label": "og modusen er home, away eller sleep",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": ""
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": 1745,
    "y": 517
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Home event trigger",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "8",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "18",
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "EventType": "shortcut"
   },
   "Ui": {
    "x": 699,
    "y": 191,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like