Lese modusbryter via MQTT

Hei (@espen)

Hvordan kan jeg lese ut gjeldene status på modus-bryteren via mqtt?

Ser når den endrer seg på “pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:vinculum/ad:1”, men skulle gjerne hatt den på forespørsel.

Lurer på hvordan man endrer modus via mqtt også… :sweat_smile:

Jeg har satt opp en flow i Thingsplex som bruker
Home event til å hente aktuell modus og sender den til en action node, konfigurert som virtuell enhet

Så bruker jeg samme topic til å lese inn i node-red via mqtt

Når det gjelder bytting av modus via mqtt, så er det bare å følge med i message stream i thingsplex, mens du bytter modus.
Lese ut meldinga og bruke den via eks. node-red

Takker @KetilH

Satte meg på sporet her - Er jo bare å følge med på hva mobil appen gjør også :see_no_evil: :smiley:

For å få modus send til topic pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1

{
  "props":{
  },
  "serv":"vinculum",
  "tags":[],
  "type":"cmd.pd7.request",
  "val_t":"object",
  "ver":"1",
  "val":{
    "cmd":"get",
    "param":{
      "components":[
        "house"
      ]
    }
  },
  "resp_to":"pt:j1/mt:rsp/rt:cloud/rn:remote-client/ad:homeassistant"
}

Svaret kommer til pt:j1/mt:rsp/rt:cloud/rn:remote-client/ad:homeassistant (resp_to) i val.param.house.mode

2 Likes

For å sette modus sender man til samme topic (pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1)
Juster id (home, away, sleeping, vacation)

{
  "props":{},
  "serv":"vinculum",
  "type":"cmd.pd7.request",
  "val_t":"object",
  "ver":"1",
  "val":{
    "cmd":"set",
    "component":"mode",
    "id":"away"
  },
  "resp_to":"pt:j1/mt:rsp/rt:cloud/rn:remote-client/ad:homeassistant"
}
3 Likes