Kjøre snarvei fra MQTT?

Er det mulig å aktivere snarvei i FH fra/via MQTT?

1 Like

Hei :slight_smile:
Ja det er det :slight_smile: kan sende over mqtt meldingen i morgen :slight_smile:

Bruker det selv på noen noder jeg har i bruk via NodeRED

1 Like

Hei igjen Espen!

Får du slengt over noen eksempler når det passer?

Hei igjen!
Beklager at jeg ikke har svart opp her - litt ferieavvikling :wink:

Du kan se i messagestream hvilken ID som blir kjørt, og endre meldingen til ønsket verdi :slight_smile: Eksempelet under viser for snarvei ID 1;

{
 "corid": "",
 "ctime": "2019-11-25T17:09:45.347754",
 "props": null,
 "serv": "vinculum",
 "tags": null,
 "type": "cmd.pd7.request",
 "uid": "ff2a8440-0f9d-11ea-e060-332fc6cb807e",
 "val_t": "object",
 "ver": "1",
 "val": {
  "cmd": "set",
  "component": "shortcut",
  "id": 1,
  "client": null,
  "param": null,
  "requestId": null
 },
 "resp_to": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:node-red/ad:flow1",
 "src": "harmony-habridge-nodered"
}

Sendes på topic;

pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1
1 Like

Hei
Er det noen som greier å koble seg til Cube-1v1-EU med enten mqtt eller futurhome nodene i node red?

Jeg bruker mqtt i node-red, og det funker fint👍🏻

Hei
Hvilken node bruker du?
Har du oppsettet på noden, så jeg kan få se?
Jeg får ikke kontakt med huben, med mqtt.

Jeg bruker “mqtt in” og “mqtt out”, de som ligger under “network”. Har du husket å legge inn brukernavn og passord under “security”?


Ja. Det skal være gjort.
Jeg greier å pinge den, og den svarer på det, men får ingen kontakt med den via mqtt…
Du har den siste versjonen?
Kan du eksportere hele flow’en?

Deler en flow hvor jeg bruker både mqtt in og out, så du kan se hvordan nodene er satt opp😊


[{"id":"461896df.429b48","type":"tab","label":"KWH Heatit","disabled":false,"info":""},{"id":"3b2834b2.8fb57c","type":"debug","z":"461896df.429b48","name":"Ytterdel Stue","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":950,"y":60,"wires":[]},{"id":"9bf209dd.f4e008","type":"mqtt in","z":"461896df.429b48","name":"Thermostat stue","topic":"pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:meter_elec/ad:EciyuzLCFY9Vwlm_1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":100,"y":60,"wires":[["8a8e156a.b5d878"]]},{"id":"8a8e156a.b5d878","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"evt.meter.report","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"evt.meter.report","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":200,"y":120,"wires":[["ad799a0.e6eb168"]]},{"id":"531a2431.f3b93c","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"\"val\":430","vt":"str"},{"t":"eq","v":"\"val\":0","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":390,"y":120,"wires":[["551aa7bb.1ce1d8"],["551aa7bb.1ce1d8"]],"outputLabels":["430","0"]},{"id":"ad799a0.e6eb168","type":"split","z":"461896df.429b48","name":"","splt":",","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":290,"y":60,"wires":[["531a2431.f3b93c"]]},{"id":"551aa7bb.1ce1d8","type":"change","z":"461896df.429b48","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":430","fromt":"str","to":"430","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":0","fromt":"str","to":"0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":60,"wires":[["c042e926.228bf8"]]},{"id":"3b64890d.02e226","type":"mqtt out","z":"461896df.429b48","name":"","topic":"pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:basic/ad:EciyuzLCFY9Vwlm_0","qos":"1","retain":"","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":1060,"y":120,"wires":[]},{"id":"d9e510fd.1b369","type":"debug","z":"461896df.429b48","name":"Bad","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1010,"y":260,"wires":[]},{"id":"f6f2eb1d.0016c8","type":"mqtt in","z":"461896df.429b48","name":"Thermostat bad","topic":"pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:meter_elec/ad:Ihkn6qkXLvqPgye_1","qos":"2","datatype":"auto","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":100,"y":240,"wires":[["f97dadac.db064"]]},{"id":"f97dadac.db064","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"evt.meter.report","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"evt.meter.report","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":220,"y":320,"wires":[["c45e05b.3b37cf8"]]},{"id":"d81be3af.5129e","type":"switch","z":"461896df.429b48","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"\"val\":710","vt":"str"},{"t":"eq","v":"\"val\":0","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":450,"y":320,"wires":[["9197fbb.8513408"],["9197fbb.8513408"]],"outputLabels":["430","0"]},{"id":"c45e05b.3b37cf8","type":"split","z":"461896df.429b48","name":"","splt":",","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":310,"y":260,"wires":[["d81be3af.5129e"]]},{"id":"9197fbb.8513408","type":"change","z":"461896df.429b48","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":710","fromt":"str","to":"710","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"\"val\":0","fromt":"str","to":"0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":260,"wires":[["6111b896.c5d718"]]},{"id":"9f0ac935.0d9e28","type":"mqtt out","z":"461896df.429b48","name":"","topic":"pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:basic/ad:Ihkn6qkXLvqPgye_0","qos":"1","retain":"","broker":"7652e1fd.2c1d08","x":1130,"y":320,"wires":[]},{"id":"db5ece9a.bf07a","type":"function","z":"461896df.429b48","name":"","func":"var fimp_msg = {\n \"type\": \"evt.meter.report\",\n \"serv\": \"meter_elec\",\n \"val_t\": \"float\",\n \"val\": msg.payload,\n \"tags\": null,\n \"props\": {},\n \"ver\": \"1\",\n \"corid\": \"\",\n \"src\": \"flow_Ihkn6qkXLvqPgye\",\n \"ctime\": \"2020-03-18T22:41:51.721+01:00\",\n \"uid\": \"b82ae0be-fd90-4f37-877a-65c36e62f4a9\"\n};\nmsg.payload = fimp_msg;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":810,"y":260,"wires":[["9f0ac935.0d9e28","d9e510fd.1b369"]]},{"id":"28d76ef8.0942e2","type":"function","z":"461896df.429b48","name":"","func":"var fimp_msg = {\n \"type\": \"evt.meter.report\",\n \"serv\": \"meter_elec\",\n \"val_t\": \"float\",\n \"val\": msg.payload,\n \"tags\": null,\n \"props\": {},\n \"ver\": \"1\",\n \"corid\": \"\",\n \"src\": \"flow_EciyuzLCFY9Vwlm\",\n \"ctime\": \"2020-03-18T22:41:51.721+01:00\",\n \"uid\": \"b82ae0be-fd90-4f37-877a-65c36e62f4a9\"\n};\nmsg.payload = fimp_msg;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":720,"y":60,"wires":[["3b64890d.02e226","3b2834b2.8fb57c"]]},{"id":"9ae5b1eb.d335f","type":"watt2kwh","z":"461896df.429b48","format":"kwh","maximum":"60","maximumunit":"mins","name":"","x":800,"y":380,"wires":[["db5ece9a.bf07a"]]},{"id":"6111b896.c5d718","type":"trigger","z":"461896df.429b48","name":"","op1":"","op2":"0","op1type":"pay","op2type":"str","duration":"-5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":620,"y":380,"wires":[["9ae5b1eb.d335f"]]},{"id":"26aaff4f.7828d","type":"watt2kwh","z":"461896df.429b48","format":"kwh","maximum":"60","maximumunit":"mins","name":"","x":700,"y":160,"wires":[["28d76ef8.0942e2"]]},{"id":"c042e926.228bf8","type":"trigger","z":"461896df.429b48","name":"","op1":"","op2":"0","op1type":"pay","op2type":"str","duration":"-5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"0","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":530,"y":160,"wires":[["26aaff4f.7828d"]]},{"id":"7652e1fd.2c1d08","type":"mqtt-broker","name":"Smarthub","broker":"192.168.68.103","port":"1884","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"30","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthRetain":"false","birthPayload":"100","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closeRetain":"false","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willRetain":"false","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]

Har du forresten gått gjennom denne prosessen?


Husker jeg slet med det samme.
Default kommer noden opp med feil port 1883 om jeg ikke husker feil.
Denne må endres til 1884 om dunilke har gjort det

1 Like