MQTT client med C#

Eg prøver meg på ein client med c# -er det andre som har prøvd seg på det? Anbefalinger og tips til api’er/nugets for dette?

Har sjølv prøvd litt på MQTTnet, men den tryner på connection, så kjem ikkje heilt i gang. (Klona git repository og debugga til det smeller, men får unspesified error)

Eg har gravd og funne fram til noko sjølv, så eg besvarer mitt eget spørsmål sjølv i tilfelle andre lurer på det samme:

Ved å installere eks. nuget-package M2Mqtt kan du starte med dette kodeeksempelet:

using Newtonsoft.Json.Linq;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Text.Json;
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt;
using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages;

public class MyMqttClient
{
private const string Username = “”;
private const string Password = “”;

public void Run()
{
  try
  {
    MqttClient client = new MqttClient("<din FH ip-addresse>", 1884, false, null, null, MqttSslProtocols.None);

    client.Connect(Guid.NewGuid().ToString(), Username, Password);

    client.MqttMsgPublishReceived += client_MqttMsgPublishReceived;

    string[] SubscribeToTopics = new[] { "<topic>", "<topic>", "<topic etc>" };

    client.Subscribe(SubscribeToTopics, new byte[SubscribeToTopics.Length]);

    //Publish message a message
    string jsonmessage = "<din json-melding her>";
    ushort messageId = client.Publish("<topic>", Encoding.UTF8.GetBytes(jsonmessage));
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Console.WriteLine(ex.Message);
  }
}

private void client_MqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e)
{
  var jsonElement = JsonSerializer.Deserialize<JsonElement>(Encoding.UTF8.GetString(e.Message));
  var prettyJson = JsonSerializer.Serialize(jsonElement, new JsonSerializerOptions() { WriteIndented = true });

  //"prettyJson" inneholder meldingen som mottas, basert på det/de topics som klienten abbonerer på.
}

}

1 Like