Service 'meter_elec' extreme mqtt message spam

Er det vanlig at ‘meter_elec’ ‘evt.meter_ext.report’ fra en Zigbee adapter skal sende mqtt meldinger hvert <1s?
Dette skjer automatisk. Jeg har ingen flow som poller denne for noe report.

Dette resulterer til at message stream blir helt overfylt av ‘meter_elec’ meldinger.

Mulig at den hyppige pollingen påvirker resten av systemet?

Kan jeg i verste fall DISABLE ‘meter_elec’ service på noen måte f.eks. via mqtt client eller en action payload?

Dette er til info en “Apex” Smart Plug (HLU2909K) fra Datek.

Hello Martin,

I will address this with Zigbee team and someone will contact you.

Hei og velkommen til forumet :slight_smile:
Kan først si at vi ikke poller enheter, så det er enheten selv som rapporterer så hyppig. Jeg har fått beskjed fra Zigbee teamet at dette ikke skal ha så mye å si i et normalt nettverk.
Det er mulig å endre konfigurasjon for rapportering i Thingsplex, men det trengs god kjennskap om hvordan Zigbee clusters & attributes virker. Det står på listen å gjøre dette mer brukervennlig.

2 Likes