Ikea RGB pære virtual_meter

La til en Ikea RGB pære i systemet mitt nå, og oppdaget at den har en spennende service
virtual_meter_elec
Jeg ser i TP
Supported units: W
Supported modes: off,on

type msg val. type
in cmd.config.set_interval int
in cmd.config.get_interval null
in evt.config.interval_report int
in cmd.meter.add float_map
in cmd.meter.remove null
in cmd.meter.get_report null
out evt.meter.report float_map

Noen som vet hva som må til for å få den til å rapportere virtuell effekt?

Slik jeg har forstått det har vi lagt inn dette som en funksjon i Zigbee-adapteren vår for å kunne ha “effektmåling” på vår første termostat (som ikke hadde innebygd strømmåling).
Siden denne ligger på zigbee-nivå og ikke på enhets-nivå, vil denne vises som en underliggende funksjon på mange flere enheter enn den funker på.
Jeg har skjønt det slik at vi leker med tanken om å implementere dette på flere enheter, men dette er ikke avklart ennå.

1 Like

Siden denne servicen er tilgjengelig på zigbeeenheter. Er det da mulig å bruke den til å simulere effekt?
Vil anta at det er mulig om man får vite hvilke values som støttes.

Eksempelvis så gjør jeg tilsvarende på mine termostater som ikke har effektvisning.
Opprettet en virtuell bryter som er assosiert med termostaten og når termostaten slår inn så settes en fast effekt og kWh regnes ut og sendes i tillegg.
Funker som snus.

Pr. nå er det ikke mulig å bruke den til andre enheter enn vår termostat og noen Elko-modeller, og mye av grunnen er at enheter rapporterer inn statusen sin på forskjellige måter. På sikt er det ønskelig å benytte denne funksjonaliteten på flere enheter :smiley:
Forøvrig en genial måte du har laget deg energioversikt på :raised_hands:

1 Like