Styre zigbee lyspærer basert på dimmingsnivå fra zwave skrudimmer

Jeg har z-dim dimmere i huset, og ønsker å sette opp en automasjon som lytter til “evt.level.report” og deretter sender kommando til valgte zigbee enheter for å sette samme dimmenivå.
Er det noen som har noe ferdigtygd her som kan brukes til inspirasjon? :slight_smile:

Skulle i utgangspunktet vera ein veldig enkel flow med to nodar ikkje sant, med evt.lvl.report i triggernoden og cmd.lvl.set i actionnoden. Valgte nivå vil bli lagra i inputvariabel, og brukt til å setja nivå i actionnoden.
Men sidan du i dette tilfellet hentar ein z-wave verdi med range 0-99 for bruk i zigbee som har range 0-254 ynskjer du sannsynligvis først å multiplisera med 2.54. Sett opp ein Calculate node mellom trigger og action, med formelen:

Input*2.54

Litt usikker på om det kan oppstå noko kluss med datatype og desimalar her - i utgangspunktet skal du velga Integer, men ser enkelte har opplevd bugs så legg gjerne ut ei oppdatering når du har hatt anledning å prøva. Håpar dette er til hjelp!

1 Like

Takk for svar. Får til å kjøre verdien rett fra dimmer til pære, men sliter litt med å forstå hvordan Transform-noden funker. Se vedlagt bilde. Noen tips? :slight_smile:

Litt usikker, mulig du må lagra resultatet som ny variabel (Add ny lokal variabel type integer, In memory) og deretter visa til denne i neste node.
@Anders Input variabel og Trigger variabel synes å bli brukt litt vilkårleg i forskjellige typar nodar (spesielt i Calculate noden som vist her) - kan du forklara forskjellen?

Blei også litt usikker om det eg skreiv om range faktisk er riktig (har ingen Z-Wave belysning å testa med), og om du egentlig treng Calculate noden, men no skulle du iallfall ha alle verktøya du treng for å komma i mål, om enn med litt prøving og feiling

Det stemmer at den må justeres til 254 ja. Får oppsettet til å fungere nå, men da uten transform noden. Zigbee-pærene går da til max 40%. Prøvde også å multiplisere med 2 for å få heltall, samt litt forsøk med variabler, men uten hell.

Result bør settes til lokal eller global variabel .
Left er input til funksjon .

Begge fylles default inn med trigger variabel , men jeg synes det er lett å gå i surr … så jeg bruker GLOBALE VARIABLE.