Lokalt REST-API

Hvor finner jeg dokumentasjon til å skru av/på brytere via lokalt REST-API?

Jeg er tydeligvis dårlig til å lete (Har ny hub)

/cc @espen

Ser ut til at jeg må bruke mqtt. Oki. Har installert hivemq, men finner ikke helt ut av autentisering (har satt bruker og passord for lokalt API i appen):

$ mqtt sub -u enbruker -pw etpassord -t pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:39_0 -h futurehome-smarthub.local -p 1884
Exception while decoding CONNACK: wrong reason code
$ mqtt sub -u enbruker -pw etpassord -t pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:39_0 -h futurehome-smarthub.local 
Connection refused: futurehome-smarthub.local/192.168.86.30:1883

EDIT: Never mind, jeg fikk logget inn med MQTT Explorer, så da finner jeg sikkert ut av det.

Hei :slight_smile:

Denne kan være nyttig :wink:

For dokumentasjon om hvordan fimp-meldingene skal sendes kan du sjekke ut

Takk!

Jeg ser endringer på i MQTT Explorer når jeg skrur av/på bryter, f.eks

pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:19_0
{
 "ctime": "2021-09-20T16:40:36+0200",
 "props": {},
 "serv": "out_bin_switch",
 "tags": [],
 "type": "evt.binary.report",
 "val": false,
 "val_t": "bool"
}

Men hvis jeg sender følgende, så endrer status for cmd.binary.set seg i thingsplex uten at bryteren switcher, hva er feil da?

pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:19_0
{
 "serv": "out_bin_switch",
 "type": "cmd.binary.set",
 "val_t": "bool",
 "val": true,
 "props": {},
 "tags": null,
}

EDIT: Never mind, jeg måtte bruke mt:cmd istedenfor mt:evt (pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:19_0) når jeg setter. Trodde jeg hadde prøvd det, men som du ser hadde jeg en litt dum komma etter "tags": null på slutten der, så det funka ikke :slight_smile:

1 Like

Nå fikk jeg det til å fungere med mqtt (fra hivemq) på kommandolinja også.

Feilmeldingen Exception while decoding CONNACK: wrong reason code var litt misvisende. Problemet var at mqtt sendte beskjed med MQTT v5, mens FIMP kun støtter v3. En -V 3 fikset biffen!

Her er fullstendig kommando som funker:

$ mqtt pub -V 3 -h futurehome-smarthub.local -p 1884 \
 -u minbruker -pw mittpassord \
 -t pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:19_0 \
 -m '{
  "serv": "out_bin_switch",
  "type": "cmd.binary.set",
  "val_t": "bool",
  "val": true,
  "props": {},
  "tags": null
 }'

Kanskje docs burde oppdateres @espen ?

2 Likes