Åpne thingsplex i browser

Hva kan det skyldes at jeg ikke klarer å komme inn http://futurehome-smarthub.local:8081/fimp/
Thingsplex er aktiv i playground og kjører på huben.
Får ikke opp standard “Dette nettstedet er ikke tilgjengelig” men html side med beskjed: {“message”:“Not Found”}
Anybody?

Har du prøvd med den lokale ip’en til huben istedenfor « futurehome-smarthub.local».
Det må jeg gjøre for å komme inn. Usikker på hvorfor det er sånn 🤷🏻

nope.
ERR_CONNECTION_REFUSED

Logger du på fra samme nettet som FH er koblet til?
Om du åpner thingsplex app i FH app og trykker på ‘’…’’ så vil du se lokal adresse. Prøv den.

Jeg får ikke koblet til heller, men sitter på annet nett. Har prøvd å åpne port, men kommer ikke gjennom heller.

1 Like

Hei @Manchild !
Har du hub med zigbee, eller den forrige med enocean?
Det er forskjellig hostname på disse, samt at du må være på samme nett som folk over beskriver. Uansett så skal <ip>:8081/fimp/fungere :slight_smile:
Ta gjerne kontakt på (+47) 23 50 68 47 eller support@futurehome.no om du ikke får det til :slight_smile:

1 Like

Jeg opplever det samme problemet. Installerte Thingsplex i går, alt fungerte. Etter en vindfull natt klarer jeg å nå huben på http://<ip>:8081/fimp men får følgende svar:
{"message":"Not Found"}
Slettet cookies
Thingsplex er aktiv i appen.
Hub omstart hjelper ikke…

Løste problemet med {"message":"Not Found"}
I mitt tilfelle satt jeg brukernavn og passord på Thingsflex. Da måtte jeg først gå til http://<ip>:8081/fimp/login og oppgi brukernavn og passord og da fungerte alt som det skulle.
@espen bør det være automatisk redirect til login page? eller bør dokumentasjon oppdateres for å reflektere dette? eller gjør jeg noe feil her? :thinking:

Det skal være redirect satt opp av det jeg kjenner til og selv opplever.
Normalt så pleier jeg selv gå til http://<ip>:8081 og da redirectes jeg til http://<ip>:8081/fimp/login

Yepp @espen redirect fra l http://<ip>:8081/ fungerer men ikke fra http://<ip>:8081/fimp
Og det er den sistnevnte adressen som står som entry point i dokumentasjonen