Innlesing av AMS HAN data i FH tingsplex fra engen HAN kobling

Hei

Jeg har HAN avleser på en RPi som publiserer HAN meldinger (reformulerte OBIS liste 1,2,3) til en broker på OT nettet lokalt i heimen. Er det noen på forumet som vet hvilket topic og melding som skal formuleres for å få lest inn målerdata i Futurehome ?

Jeg har fått styring av svitsjer til å fungere fint, via thingsplex brokeren, men får ikke inn målerdata.

Jeg har også dagens prisdata fra Nordpool tilgjengelig over denne brokeren, har noen importert prisdata i Futurehome?

Jeg har laget mitt eget API og har satt opp request til API hver time i Thingsplex og får opp nåværende prisnivå på timen. HIGH, MEDIUM, LOW eller CHEAP og kan styre etter det. F.eks. bereder varmer bare i de 4 billigste timene i døgnet (CHEAP). Den største jobben ligger i APIet. Det gjør det veldig mye enklere i Futurehome.
Se https://forum.futurehome.io/t/hvordan-hente-data-fra-api-og-bruke-dataene-response-mapping-og-variabler/2916/2