Standardavvik på strømprisen

Det går an å hente gjennomsnittsprisen i forbindelse med en spotprisautomasjon. Da burde det også være mulig å kunne hente med standardavviket. Standardavviket er spesielt nyttig når strømprisen ikke varierer gjennom et døgn. Er det noen som har kode for dette?

Henger meg på denne. Hvordan er dataene i energy_guard strukturert? Er det kun mulig å hente ut $.price og $.average? Utrolig frustrende å ikke kunne hente ut andre data, samt prisdata for hele døgnet. Dataene må jo ligge der?

Hei!
Jeg flytter denne over i “Thingsplex” kategorien, siden det blir relativt avanserte operasjoner å konfigurere. Jeg vet at det er noen smarte sjeler her inne som har hentet ut priser, strukturert de opp i “tabeller” og bruker dette i automasjoner. Jeg har dessverre ikke kunnskap nok til dette, men jeg håper det er noen andre her som henger seg på :smiley:

Ja, jeg er ikke utvikler, så det hadde vært fint om noen som vet, eller har forsøkt, delte dette :grinning: Har fått til det aller meste jeg ønsker i ThingsPlex, men den eneste gigantiske svakheten nå er jo at man har svært begrenset informasjon om hvordan timeprisen er sett i forhold til resten av døgnet og/eller gjennom kommende natt/dag. Herunder også det å kunne plukke ut de X billigste timer.