"Tvinge" republisering av MQTT-topics

Hei folkens,

Jeg har etterhvert fått til en ganske grei integrasjon mot Home Assistant, ved bruk av MQTT/FIMP. Men - det er én ting som gnager litt. Og det er oppdateringen av MQTT-topics. Mer spesifikt mangelen på sådan oppdatering/publisering.

Hvis jeg restarter Home Assistant, så “glemmer den” tilstanden på lys, termostater, smartplugger osv., inntil den får en ny publisering på det aktuelle “topic” i MQTT. Det går an å fremtvinge en slik publisering ved å blinke med lysene og justere settpunkt på termostatene osv., men det er egentlig ikke en god løsning synes jeg.

Så spørsmålet mitt blir da: går det an å “lure” Futurehome til å sende en publisering på alle MQTT-topics, enten ved faste intervaller eller med en kommando eller noe?

Det er selvsagt ikke nødvendig at Futurehome går ut på Z-Wave til hver enkelt enhet og henter ny status der; bare at den sender en ny publisering til MQTT på allerede eksisterende statuser.

Håper noen av dere kloke hoder her inn kan ha et tips til meg. :hugs:

Du kunne ha laga ein flow som kjører cmd get_report MQTT kommando for kvar enkelt eining. Til dømes, for å henta ut level:

cmd.lvl.get_report

Eller, du kunne teoretisk sett laga ein flow i FIMP som lagrar infoen du treng i ein variabel, ved kvar utsending av

evt.lvl.report

Beste tipset for å oppnå det du ynskjer er kanskje å analysera MQTT loggen mhp. å replisera oppførselen ved bruk av Futurehome appen. Ettersom eg forstår er kommunikasjonen frå din hub til appen via MQTT til skya ved kvar interaksjon i appen.

Hei Jon,
Tusen takk for svar. :slight_smile:

Jeg har brukt denne på enkeltenheter for å få ut settpunkt på dimmeren, men finner f.eks. ingen måte å spørre om varmeelementet til en termostat ligger inne eller ikke.

Det hadde vært helt supert med en slags “global” versjon av “cmd.lvl.get_report” som gjorde at alle enheter republiserte alle sine statuser.

1 Like

Det skal også gå an, dog muligens ikkje som ein boolsk verdi, men via

evt.meter.report

Såfremt det kjem opp i appen så burde det i teorien la seg automatisera. Eg har ikkje studert disse MQTT meldingane tilstrekkeleg til å gi ei generell oppskrift, men skulle la seg gjera ved å opna message stream i Thingsplex, flippa opp appen og prøva å replisera meldingane som dukkar opp. Dog mulig det involverer litt kjennskap til json og bruk av transform noden, samt kjøring av loops for å gjennom alle relevante einingar om du vil automatisera det i ein flow.

Enklaste tipset er nok dog å kjøra home assistant på ein “stabil” server som ikkje treng restart :laughing:

Laget en Addon til HA som legger inn kjente FH enheter i HA, og oppdaterer statusen nettopp pga dette problemet. GitHub - runelangseid/hassio-futurehome2mqtt: Futurehome FIMP integration. Bridges FIMP messages to MQTT messages supported by Home Assistant