Lys skrur seg av selv ved kontinuerlig bevegelse

Dette har vært oppe en rekke ganger, og jeg mener å ha sett ulike løsninger og svar. Samt enkelte rapporter om at det begynner eller slutter å fungere ved ulike oppdateringer…

Men altså:

Lys på bad slås på ved registrert bevegelse (MS6). Bruker standardfunksjonen i appen. Satt opp i gammel app fordi ett av lysene er EnOcean.

Men etter noe tid slår lyset seg av. Bevegelse under perioden når lyset er på (LED på sensor lyser grønt) virker ikke å nullstille telleverket. Og etter at lyset har slått seg av registreres heller ikke ny bevegelse (LED lyser) så lyset slår seg heller ikke på igjen.

Parameter 3 er ikke endret, så 240 (=4 minutter) altså.

Dette kommer jo ikke opp i TP Flow, så kan ikke endre konfigurasjonen der.

What to do… :thinking:

Eg sleit med det samme etter at eg kom over på RC av zwave-ad og zipgateway. Etter at eg fekk RC9 virkar det som dette problemet forsvann att.

Aha. Interessant. Her er vi fortsatt på RC8…