Maks effektforbruk i enheter styrt av StrømKontrol

Jeg aktiverte strømkontroll i dag tidlig. Siden da har varmtvannsberederen vært av selv om forbruket har vært under 10 kWh som jeg har satt som grense.
Ser at Maks effektforbruk for berederen er satt til 5879 W. Hva er dette tallet? Berederen trekker 3000 W.
Er det dette som brukes i regnestykket når det bestemmes om berederen skal slås på eller ikke?
Eller er det andre årsaker til at berederen ikke slås på? Vil systemet da velge tider da prisen er lavest?

1 Like

Jeg fant artikkelen som gir en veldig god beskrivelse av hvordan denne funksjonen fungerer.
Da forstår jeg dette bedre :slightly_smiling_face:

1 Like

Men kan noen fortelle hva verdien Maks effektforbruk viser? Jeg har ikke funnet forklaring på dette tallet.
For min bereder er den satt til 5879 W.