Maks effektforbruk i enheter styrt av StrømKontrol

Jeg aktiverte strømkontroll i dag tidlig. Siden da har varmtvannsberederen vært av selv om forbruket har vært under 10 kWh som jeg har satt som grense.
Ser at Maks effektforbruk for berederen er satt til 5879 W. Hva er dette tallet? Berederen trekker 3000 W.
Er det dette som brukes i regnestykket når det bestemmes om berederen skal slås på eller ikke?
Eller er det andre årsaker til at berederen ikke slås på? Vil systemet da velge tider da prisen er lavest?

1 Like

Jeg fant artikkelen som gir en veldig god beskrivelse av hvordan denne funksjonen fungerer.
Da forstår jeg dette bedre :slightly_smiling_face:

1 Like

Men kan noen fortelle hva verdien Maks effektforbruk viser? Jeg har ikke funnet forklaring på dette tallet.
For min bereder er den satt til 5879 W.

Hva fant du ut her? Jeg har noe av samme problemet.

Hei
Fikk ikke noen forklaring på dette. Har glemt alt sammen :blush:
Strømkontrollen har fungert fint, så jeg har ikke gravd mer i det.
Ser at maks effekt på min tank er nå 6066 W. Den har to elementer på 3000W hver. Skal bare kjøre et element om gangen, men kan det være at begge elementene er på i korte perioder når tanken veksler mellom elementene? I så fall, er jo tallet jeg ser, riktig.

Tallet er riv ruskende galt. Jeg har en FH installasjon hvor en 2000Watt tank blir registrert til 3883Watt. Dette er på bakgrunn av at ved innkobling, så får man mye “innkoblingstøy”, dette blir målt som reéll effekt. Hadde FH lagt inn en forsinkelse på 1 sekund, før den målte effekten etter innkobling, så hadde tallet vært riktig og ikke tøyse tall som i dag.

For meg var den riktig i begynnelsen, men senere så endret den seg og ble mye høyere.

Forresten nå har den begynt å gå ned i gjen. Så da justerer den seg kanskje etter hvert. Grunnen til at den ble så høy trodde jeg var siden jeg satte den i samme rom som HAN sensor i appen og da virket det som den la sammen totaltforbruk og VVB, men det er jo bare gjetting.