Strømkontroll effektgrense

Har aktivert strømkontroll med en rekke Futurehome gulvtermostater (med intern strømmåler) som tilsammen trekker opptil maks 7,5kW dersom alle står på.
For å se om strømkontroll funker har jeg satt en noe lavere effektgrense på 5kWh.

Men strømkontroll har i løpet av natten ikke gjort noe med de inkluderte termostatene for å forsøke å holde effekt under satt grense, alle termostatene har stått på hele tiden og trukket maks effekt, og grenseverdi er således godt overskredet.

Jeg får i stedet meldinger i app’en som "Effekt er over grenseverdiene. Vurder å skru av enheter manuelt for å redusere forbruk og unngå en effekttopp" og senere “Energiforbruk for timen oversteget. Timesenergi kunni ikke bli holdt under grenseverdiene satt. Dette kan medføre økt nettleie”.

Hva har jeg mistforstått mon tro, er ikke hele meningen med strømkontroll at man skal slippe å skru de inkluderte enhetene av og på manuelt for å holde seg under satt grense?

Virker som strømkontroll systemet forsøker å sette termostatene til 18 grader, hvis jeg justerer temperatur i appen til f.eks. 23 grader så “hopper” den tilbake til 18 grader etter en tid. Er det slik strømkontroll forsøker å skru av termostatene, ved å sette temperatur til 18 grader? Og så lenge temperatur er under 18 grader så vil de alltid stå på, og således klarer ikke systemet å holde seg til satt effektgrense? Hvor er dette i så fall dokumentert, og hvordan kan man se faktisk ønsket temperatur i appen når strømkontroll bare flytter slider tilbake til 18 grader ??

Hilsen forvirret ny strømkontroll bruker… :confused:

1 Like