Migrering fra classic app til ny app

Hei, jeg prøver å migrere gammel hub fra classic app til nyeste versjon. Går inn på stedinstlinnger og velger try me! får så en epost som sier at jeg kan logge meg på med ny app. Går inn på ny app og bes om å legge til smarthub. Appen spør så etter QR kode eller serienummer noe min hub ikke har. Er min hub inkompatibel med ny app?

Hei!
Tror vi løste denne sammen på Slack ? :slight_smile:

Det har vi, takk for hjelpen!

1 Like