Mulig å assosiere zigbee og z-wave?

Hei!

Fikk spørsmål i dag om det var mulig å assosiere heatit z-push 8 (z-wave) med elko smart puck (zigbee) på ny hub?

Du vil ikkje kunne få til direkte assosiasjon mellom Z-Wave og Zigbee. Derimot så skal det ikkje vere problem å setje opp dette som ei scene via automasjonar. :blush::+1: Av/på vil i alle fall gå heilt fint. Om ein får til dimming på denne måten eller om ein då må gå via Thingsplex er eg meir uviss på.

1 Like

Det enkle svaret er nei! En assosiasjon er en direkte forbindelse mellom komponenter uten å gå via Hub. Fordeler er at dette gir umiddelbar respons og vil fungere selv om hub er «nede».
Du kan få til tilnærmet samme løsning ved å hå via hub, men mister da fordelene med assosiasjoner.

2 Likes

Zigbee har touchlink og z wave har assosiasjoner og snakker ikke med hverandre