Namron Z-wave 4 kanaler bryter og Fibaro Dimmer 2

Hei.

Vi har diverse lyskilder som styres av Fibaro Dimmer 2. Har ny FH app+hub.

Har inkludert Namron z-wave 4 kanaler bryter i FH, men lenger har jeg ikke kommet. Har prøvd å assosiere bryter med lysene, men får det rett og slett ikke til.

Kan noen legge ut en forklaring som stegvis forklarer dette på en enkel måte? Eller er dette ikke mulig å få til.

Om jeg skal lage en flow i Thingsplex så trenger jeg en god forklaring, siden jeg tydeligvis er ganske elendig på dette :slight_smile:

Hvis jeg ikke husker feil så er vel øverste kanpp til venstre gruppe 1, så her legger du inn1 og neste og velger det du skal styre feks fibaro dimmer 2. øverste til høyre 2 og nedre venstre 3 og nedre høyre 4. mulig det skal stå 1.0 og 2.0 osv ble usikker. Før kunne man vekke bryter og trykke på den så kom gruppene opp. Husk at beyter må vekkes for programering.

Hvis jeg forstår deg rett så har jeg samme setup hjemme, at Namrom bryteren setter et lys til x status eller kjører en modus/snarvei.

Her er et eksempel på flow som ved trykk på knapp 2 (oppe til høyre) setter huset til sleep mode.
Du kan importere denne til Thingsplex og evt erstatte Action noden med en ny node for å sette verdi på lys som skal av/på.

{
 "Id": "6636e750-fade-11eb-b3d5-e99e7c145b06",
 "ClassId": "6636e750-fade-11eb-b3d5-e99e7c145b06",
 "Author": "gjaevert@gmail.com",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-08-11T19:57:46.949218Z",
 "UpdatedAt": "2021-08-11T21:57:46.673979532+02:00",
 "Name": "for Namron ZPush Entrance 2.0",
 "Group": "scene",
 "Description": "Run mode: sleep ",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "for Namron ZPush Entrance 2.0",
   "SuccessTransition": "10",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:54_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": true,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": null,
    "ValueFilter": {
     "Value": "2.0",
     "ValueType": "string"
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "122",
     "nodeName": "scene",
     "nodeType": null
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "action",
   "Label": "Run mode: sleep",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:vinculum/ad:1",
   "Service": "vinculum",
   "ServiceInterface": "cmd.pd7.request",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "cmd": "set",
      "component": "mode",
      "id": "sleep",
      "param": {},
      "requestId": 280
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": null,
    "Props": null,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "pt:j1/mt:rsp/rt:app/rn:tpflow/ad:1",
    "VariableName": null,
    "VirtualServiceGroup": null,
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "papp": {
     "nodeId": "sleep",
     "nodeName": "modes",
     "nodeType": null
    },
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Evt kan du sette opp alt i appen, da gjør du slik:

 1. “When” settes til namron bryteren og aktuell knapp (1 er oppe til venstre, 2 oppe til høyre, 3 nede til venstre osv)
 2. “Then” settes til actionen du vil gjøre, så i ditt tilfelle vil du velge lyset og sette det til rett status.

Har gjort noe av det samme. Har en Namron z-wave 8-kanaler i gangen, der jeg har satt opp 2 av knappene til å dimme 6 stk phillips hue spotter.

Har da lagt opp slik at et enkelt trykk slår av eller på, og hvis jeg holder inne så dimmer den opp eller ned frem til jeg slipper igjen, avhengig av hvilken knapp jeg holder inne.

Noe forsinkelse er det siden dette må innom hub, men fungerer overraskende bra. Kan dele kode hvis det er av interesse :slight_smile:

Hei, jeg har prøvd å lage en dimme flow selv da assoiasjoner ikke fungerer.

problemet mitt er at jeg ikke får hentet ut informasjon fra dimme aktuatoren da den av en merkelig grunn ikke støtter cmd.lvl.get_report eller evt.lvl.report.

tenkte det var namron dimmeren som ikke tillot dette, men får det heller ikke på fibaro dimmeren.

ville satt pris på om du kunne delt kode :slight_smile:

Her er koden.
Første flow jeg har laget, så gi gjerne tilbakemelding om ting kunne vært gjort mer effektivt.
Har tatt bort koden for hjemme og bortemodus på to av knappene da koden ble for lang for posten

{
 "Id": "FH9IOgeKROV5a3r",
 "ClassId": "FH9IOgeKROV5a3r",
 "Author": "Kasper",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-11-07T22:47:25.406932599+01:00",
 "UpdatedAt": "2021-11-08T23:15:05.287509433+01:00",
 "Name": "Namron push",
 "Group": "",
 "Description": "Kontrollerer bryter",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "trykke",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:45_0",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "string"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 281,
    "y": 130
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "4.0"
  },

  
  {
   "Id": "6",
   "Type": "if",
   "Label": "4.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "4.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "9",
    "TrueTransition": "8"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1636,
    "y": 401
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme opp",
   "SuccessTransition": "41",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:2_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "up",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1868,
    "y": 578
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "8",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på",
   "SuccessTransition": "36",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1634,
    "y": 581
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "if",
   "Label": "4.2",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "4.2",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "10",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1851,
    "y": 400
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "if",
   "Label": "4.1",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "4.1",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "11"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 2076,
    "y": 399
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "stopp",
   "SuccessTransition": "31",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:2_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.stop",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1397,
    "y": 896
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "4.1"
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "if",
   "Label": "3.0",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "3.0",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "14",
    "TrueTransition": "13"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 814,
    "y": 395
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av",
   "SuccessTransition": "21",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:2_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 806,
    "y": 584
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "14",
   "Type": "if",
   "Label": "3.2",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "3.2",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "16",
    "TrueTransition": "15"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1028,
    "y": 397
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "15",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme ned",
   "SuccessTransition": "26",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:2_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "down",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1066,
    "y": 580
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "16",
   "Type": "if",
   "Label": "3.1",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "3.1",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "11"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1246,
    "y": 400
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "17",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av",
   "SuccessTransition": "18",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:6_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 799,
    "y": 1282
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "18",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:7_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 793,
    "y": 1472
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "19",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av",
   "SuccessTransition": "17",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:5_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 810,
    "y": 1114
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "20",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av",
   "SuccessTransition": "19",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 817,
    "y": 948
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "21",
   "Type": "action",
   "Label": "slå av",
   "SuccessTransition": "20",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:3_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 811,
    "y": 764
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "22",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme ned",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:7_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "down",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1046,
    "y": 1478
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "23",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme ned",
   "SuccessTransition": "22",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:6_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "down",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1047,
    "y": 1292
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "24",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme ned",
   "SuccessTransition": "23",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:5_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "down",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1054,
    "y": 1110
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme ned",
   "SuccessTransition": "24",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "down",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1058,
    "y": 933
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "26",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme ned",
   "SuccessTransition": "25",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "down",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1056,
    "y": 754
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "27",
   "Type": "action",
   "Label": "stopp",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:7_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.stop",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1389,
    "y": 1708
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "4.1"
  },
  {
   "Id": "28",
   "Type": "action",
   "Label": "stopp",
   "SuccessTransition": "27",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:6_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.stop",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1382,
    "y": 1532
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "4.1"
  },
  {
   "Id": "29",
   "Type": "action",
   "Label": "stopp",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:5_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.stop",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1386,
    "y": 1376
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "4.1"
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "action",
   "Label": "stopp",
   "SuccessTransition": "29",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.stop",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1388,
    "y": 1218
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "4.1"
  },
  {
   "Id": "31",
   "Type": "action",
   "Label": "stopp",
   "SuccessTransition": "30",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.stop",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1390,
    "y": 1056
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "4.1"
  },
  {
   "Id": "32",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:7_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1636,
    "y": 1397
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "33",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på",
   "SuccessTransition": "32",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:6_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1637,
    "y": 1232
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "34",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på",
   "SuccessTransition": "33",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:5_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1640,
    "y": 1074
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "35",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på",
   "SuccessTransition": "34",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1635,
    "y": 915
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "36",
   "Type": "action",
   "Label": "slå på",
   "SuccessTransition": "35",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:3_11",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1634,
    "y": 737
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "37",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme opp",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:7_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "up",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1893,
    "y": 1442
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "38",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme opp",
   "SuccessTransition": "37",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:6_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "up",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1894,
    "y": 1266
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "39",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme opp",
   "SuccessTransition": "38",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:5_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "up",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1885,
    "y": 1095
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "40",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme opp",
   "SuccessTransition": "39",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:4_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "up",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1882,
    "y": 924
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  },
  {
   "Id": "41",
   "Type": "action",
   "Label": "dimme opp",
   "SuccessTransition": "40",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:3_11",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.start",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "up",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {
     "duration": "6"
    },
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1876,
    "y": 748
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "up"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like