Nexa støtte?

Hei.
Støtter futurehome noe fra nexa?

Eg finn førebels berre ein dimmar frå Nexa i lista over støtta produkt:

Viss det er noko spesifikt du ynskjer støtte for så er det sikkert lurt å sjå om det er registrera på Canny, og leggje inn eit eige forslag viss ikkje:

1 Like

Nexa Wall Plug dimmer fra Nexa fungerer her i hvert fall. Koblet til en z-wave z-bryter fra Namron fungerer det perfekt til nattlampa :blush::+1:

1 Like

Ser det nå at det var den som stod i lista også som du linka til

1 Like