Nybegynner spørsmål om Thingsplex

Jeg eg helt ny når det kommer til Thingsplex og har noen spørsmål som jeg håper det er veldig enkle og sikkert helt logiske svar på.

  1. Ved en delay, hvorfor må tid oppgis i millisekunder? Hvis jeg vil at et lys skal slås av etter f.eks. sju timer så må jeg legge inn 25,2 millioner millisekund? Har jeg forstått rett?

  2. Hvis jeg vil velge en trigger som skjer kl 23 på kvelden så jeg at expression for dette ikke var veldig logisk for meg som er ny innen dette. De har en veldig enkel måte å bruke astrour på, så hvorfor ikke bare ha en rullegardinsmeny ved siden av for å velge et klokkeslett?

  3. Og hva er forskjellen på Label og Name på f.eks. en trigger?

Håper å lære mer om TP da automasjonene i appen er ganske simple, så vær tålmodig med meg :blush:

1/2/3: Sånn er det berre. GUI er ikkje perfekt, men det har skjedd forbedringar og reknar med det blir fleire etter kvart. Gode forslag å ta med dette :slightly_smiling_face:

https://crontab.guru/
Den kan være nyttig når en skal lage time_triggers :wink:

Er det noen spesiell grunn for at det ikke bare er et enkelt valg for klokkeslett?
Astrour er bare en hake og koordinater så virker det. Kunne ikke klokkeslett også bare vært en rullegardinemeny og en knapp?

Cron åpnar for langt fleire muligheiter enn berre eit enkelt klokkeslett, eg har feks flows som trigger ein gong i minuttet eller kun på ukedager…

Ok. Selvfølgelig forstår jeg at dette nok ikke er et problem for personer som kan programmere slik fra tidligere.
Hadde automasjonsdelen i appen vært bedre hadde jeg nok ikke brydd meg med å lære mer avanserte greier i TP, men føler jeg må prøve det nå for å få til de enkle tingene jeg vil.

Slapp av, det var akkurat på samme måte eg og begynte :sweat_smile: Spørsmålet er om ikkje Thingsplex burde inn i pensum, det er veldig bra måte å læra seg “programmering” (koding) på.

Edit:
Ja eg skriv programmering i hermeteikn for eg veit dei som verkeleg har peiling vil hevda det ikkje er eit programmeringsspråk, uten at eg er riktig sikker på forskjellen.

1 Like