Oppdatere en variable med Danalock batterinivå

Jeg er ny på Thingsplex og forsøker å lese batterinivå fra Danalock dørlås og tilordne dette i en variabel. I message stream ser jeg at flow blir kjørt og batterinivå 75 blir rapportert, men jeg får ikke tilorner variable via “Set variable”. Min flow er som følger:

image

Source code blir da:

{
 "Id": "TUtFFQP1omdM3Kh",
 "ClassId": "TUtFFQP1omdM3Kh",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-04-24T15:19:49.068956225+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-05-15T23:27:07.003981769+02:00",
 "Name": "Dørlås",
 "Group": "test",
 "Description": "Lås ytterdør",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Batteri nivå dørlås",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:battery/ad:11_0",
   "Service": "battery",
   "ServiceInterface": "cmd.lvl.get_report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 295,
    "y": 166
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "batteri nivå",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "batterilvl",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 299,
    "y": 376
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Fra Message stream kommer følgende respons når “flowen” over kjøres:

{
 "serv": "battery",
 "type": "cmd.lvl.get_report",
 "val_t": "",
 "val": null,
 "props": null,
 "tags": null,
 "src": "tplex-ui",
 "ver": "1",
 "uid": "5d85712c-731a-4beb-8360-58d3df584a93",
 "topic": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:battery/ad:11_0"
}
{
 "serv": "battery",
 "type": "evt.lvl.report",
 "val_t": "int",
 "val": 75,
 "props": {},
 "tags": null,
 "src": "-",
 "ver": "1",
 "uid": "e2c048d2-2877-4eb5-95a3-d1c88c43b5e4",
 "topic": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:battery/ad:11_0"
}

Verdien “val”: 75 blir ikke tilordnet variable “batterilvl”.

Noen som vet hva som må endres?