Refere til variabler i flow noder?

Er det mulig å referere til variabler i teksten til forskjellige noder som Notification, Timeline og Log?

{
 "Id": "dIiELKcfdN341CX",
 "ClassId": "KZvbrurMizxNRpk",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2020-03-17T19:43:33.272103224+01:00",
 "UpdatedAt": "2020-03-17T19:57:41.693761204+01:00",
 "Name": "input_variable_to_timeline",
 "Group": "Testing",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "9",
   "Type": "transform",
   "Label": "Create notification",
   "SuccessTransition": "11",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "pub_timeline",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "Template": "{\n   \"message_en\": \"hallway lights are now = {{.Variable}}\",\n   \"message_no\": \"ganglys er nå = {{.Variable}}\",\n   \"sender\": \"flow\"\n   }",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 318,
    "y": 469
   }
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "12",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:32_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.lvl.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 259,
    "y": 149
   }
  },
  {
   "Id": "11",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "--",
      "message_no": "-",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "pub_timeline",
    "VariableType": "str_map",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 361,
    "y": 622
   }
  },
  {
   "Id": "12",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "9",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "pub_timeline",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 287,
    "y": 308
   }
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": true,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Takk @espen! Jeg får desverre ikke importert flowen pga. feilmelding:
<FlMan> Can't unmarshal imported flow 1.Err :unexpected end of JSON input

Jeg har imidlertidig gjenskapt flowen og forstår nå prinsippet med å bruke Transform til å håndtere min variabel samt lage et format som kan videre konfigurere noder.

Jeg har nå lykkes med å riktig formatere og sende meldinger gjennom Timeline og Notification.

 

Her er noen stikkord hvis andre skulle lure på det samme:

 • Transform Template kan brukes til å referere til din variabel med {{ .Variable }}
 • ‘Left variable’ er din variabel. Resultatet av Transform lagres i en ny variabel (‘Result’ eller ‘TargetVariable’)
  • ‘Result’-variablen være type str_map: "TargetVariableType": "str_map"
 • ‘Template body’ må tilpasses for hvilken node du skal bruke,
 • Sett opp Timeline eller Notification med den nye variabelen fra Transform som input

Template body for Timeline:

  {
   "message_en": "This is my message. Here is my variable: {{ .Variable }}",
   "message_no": "Dette er min melding. Her er min variabel: {{ .Variable }}",
   "sender": "flow"
  }

Template body for Notification:

  {
   "EventName": "custom",
   "MessageContent": "Dette er min melding. Her er min variabel: {{ .Variable }}",
   "SiteId": "AAAAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEEEE"
  }
2 Likes

Hei, skulle gjerne ønske meg at noen gav et litt mer detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres. Etter flere timer med tolking for å prøve å gjenskape det herrene her sier, så kommer jeg til kort.

Noen som kan bidra? :slight_smile:
Basically så ønsker jeg at en global variabel skal skrives i Flowen i det den blir satt.

Tror det er noe alvorlig galt med tp flow om dagen, så det er svært lite ‘nylagret’ som fungerer som ønsket