Notification fra Node Red

Vet ikke om det er mulig, jeg klarer i allefall ikke…
Jeg ønsker å sende en notification fra Node-Red til Futurehome, hvilket jeg får til med statisk tekst, men jeg ønsker å putte inn en global variabel i den meldinga. Her stopper det.
Den globale verdien ligger i linja med ‘Message Content’ (jeg har lagt den i mellom to hareører)

{
“serv”: “kind-owl”,
“type”: “evt.notification.report”,
“val_t”: “object”,
“val”: {
“EventName”: “custom”,
“MessageContent”: “global.get(‘lux_avg_level’)”,
“SiteId”: “XXXXXXXX”
},
“props”: {},
“tags”: null,
“ver”: “1”,
“uid”: “XXXXXXX”,
“topic”: “pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1”
}

Create a flow and send a message from NodeRed to that flow, in the flow use the Transformation node to combine information from NodeRed and from the global variable (Data operations - docs)

Hi,

Thanks for your suggestion, that could work if the variable was in thingsplex, but the variable are in NodeRed

Om du kobler den funksjonsnoden til en debug node, får du riktig verdi da?
Hvilken MQTT topic sender du meldingen på i NodeRED?

Topic: pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1

Det er en change node, ikke funksjon.
Den sender forsåvidt riktig, men bare med statisk tekst, ikke variabel som ønsket

kan du markere nodene du bruker (klikk og dra for å merke flere) → hamburgermeny → eksporter → eksporter selected nodes to clipboard

[{"id":"414352161b571b1f","type":"change","z":"8e1dc754b3299609","name":"Functional Futurehome Notification","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"serv\":\"kind-owl\",\"type\":\"evt.notification.report\",\"val_t\":\"object\",\"val\":{\"EventName\":\"custom\",\"MessageContent\":\"Testmelding(her vil jeg ha inn en global variabel)\",\"SiteId\":\"b0a69CF49D0-44A9-417F-A123-C12B639BF232\"},\"props\":{},\"tags\":null,\"ver\":\"1\",\"uid\":\"b0a69CF49D0-44A9-417F-A123-C12B639BF232\",\"topic\":\"pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1\"}","tot":"json"},{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":440,"wires":[["1e371ba830605c72","8b23954683989e46"]]},{"id":"8e54a00d14a9982b","type":"inject","z":"8e1dc754b3299609","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":300,"y":440,"wires":[["414352161b571b1f"]]},{"id":"1e371ba830605c72","type":"debug","z":"8e1dc754b3299609","name":"debug 20","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":940,"y":440,"wires":[]},{"id":"8b23954683989e46","type":"mqtt out","z":"8e1dc754b3299609","name":"FH MQTT","topic":"","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"ec94e5ba.02ae08","x":920,"y":400,"wires":[]},{"id":"ec94e5ba.02ae08","type":"mqtt-broker","name":"PZ-home","broker":"192.168.1.150","port":"1884","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]

[{"id":"414352161b571b1f","type":"change","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"Functional Futurehome Notification","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":660,"y":840,"wires":[["1e371ba830605c72","8b23954683989e46"]]},{"id":"8e54a00d14a9982b","type":"inject","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":260,"y":840,"wires":[["2103dbd219f6c052"]]},{"id":"1e371ba830605c72","type":"debug","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"debug 20","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":920,"y":840,"wires":[]},{"id":"8b23954683989e46","type":"mqtt out","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"FH MQTT","topic":"","qos":"2","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"ec94e5ba.02ae08","x":900,"y":800,"wires":[]},{"id":"2103dbd219f6c052","type":"function","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","func":"var fimp_msg = {\n  \"serv\":\"kind-owl\",\n  \"type\":\"evt.notification.report\",\n  \"val_t\":\"object\",\n  \"val\":{\n    \"EventName\":\"custom\",\n    \"MessageContent\": \"text before \" + global.get(\"test\") + \" some more text after\",\n    \"SiteId\":\"b0a69CF49D0-44A9-417F-A123-C12B639BF232\"\n  },\n  \"props\":{},\n  \"tags\":null,\n  \"ver\":\"1\",\n  \"uid\":\"b0a69CF49D0-44A9-417F-A123-C12B639BF232\",\n  \"topic\":\"pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1\"\n};\n\nmsg.payload = fimp_msg;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":420,"y":840,"wires":[["414352161b571b1f"]]},{"id":"146feebb2bb58ee6","type":"function","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","func":"global.set(\"test\",\"13\")\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":400,"y":760,"wires":[["86fdb1c570329a42"]]},{"id":"e012deb7315d69da","type":"inject","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":260,"y":760,"wires":[["146feebb2bb58ee6"]]},{"id":"86fdb1c570329a42","type":"debug","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":560,"y":760,"wires":[]},{"id":"0e6199f7ac6eed11","type":"comment","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"Sets global variable 'Test' to '13'","info":"","x":300,"y":720,"wires":[]},{"id":"1de3c70539d6113a","type":"function","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","func":"global.set(\"test\",undefined);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":400,"y":960,"wires":[["cb52bf1452d6b61a"]]},{"id":"fc051b7fe9b8f587","type":"inject","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":260,"y":960,"wires":[["1de3c70539d6113a"]]},{"id":"cb52bf1452d6b61a","type":"debug","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":560,"y":960,"wires":[]},{"id":"39b64c0b9ac4bc9e","type":"comment","z":"3b17bf5c27f0db72","name":"Unets global variable 'Test'","info":"","x":280,"y":920,"wires":[]},{"id":"ec94e5ba.02ae08","type":"mqtt-broker","name":"PZ-home","broker":"192.168.1.150","port":"1884","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]

CleanShot 2022-09-19 at 15.40.25

Du er rå på dette altså! Tusen takk

1 Like

du trenger nødvendigvis ikke ‘change noden’. Du kan spesifisere msg.topic i function noden (før return msg;) eller i selve mqtt noden :slight_smile:

Tester det etterpå.
Morro at det funka​:+1:t2::+1:t2:

1 Like