Push notifications thingsplex

Jeg prøver å lage en flow i Thingsplex med push varsl om at verandadør og vindu på barnerom er åpne når man aktiverer modus “away”. Men jeg får ikke push notifications til å fungere.

Har på alle notififikasjoner under “your notifications” i appen og varslinger er på for futurehome appen på iphone.

Noen tips?

Hei og velkommen til forumet :slight_smile:
Kunne du sendt med et bilde av flow du har laget, samt koden som ligger i “show source” knappen når du er inne på flowen?

Hei, takk. Jeg begynte ut fra den som du laget i 2021, her; Push varsel ved åpen dør i nattmodus?

Jeg forstår at denne ikke helt løser oppgaven jeg er ute etter da denne fungerer mer som en type innbruddsalarm - trigger er åpnet dør, mens jeg er ute etter at det gjøres en sjekk av dørstatus når huset går i «away» mode enten på timer eller modusbryter. Men tenkte det var et bra starte å få den koden til å gå.

Jeg får trigger delen til å fungere og ser at status på dørbryteren endres seg i appen når jeg kjører fra Thingsplex, tror også if delen fungerer, men strever med å få til push melding med den koden. Har fått til dette før og vet ikke hva jeg gjør galt.

Din trigger blir en String - Away, slik du beskriver det. For å sjekke status på dørmagnet, så må du ha denne lagret som en Variabel, slik at du kan bruke den i en IF-node etter trigger - Away , som igjen sender Push-varsel hvis true. Hadde hjulpet veldig om du la ut din egen kode fra TP.

Takk,

Ja, det forstår jeg at vil fungere å bruke to variable så slipper jeg det som triggert. Det blir neste trinn. Nå må jeg få notifications til å fungere slik at jeg kan teste litt videre. Se en enkel testkode for notificatons under, Denne fungerer altså ikke, kommer ingen push varsler

{
 "Id": "cBAxKwV1p1nEq0A",
 "ClassId": "cBAxKwV1p1nEq0A",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-04-28T19:12:46.950585493+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-04-28T19:13:09.900655005+02:00",
 "Name": "Test",
 "Group": "Test",
 "Description": "Trigger and push",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "3",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:7_4",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "SuccessTransition": "4",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsValueFilterEnabled": false
   },
   "Ui": {
    "x": 80,
    "y": 200,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "off"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Hello world",
      "SiteId": ""
     },
     "ValueType": "object"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 84,
    "y": 420,
    "nodeType": "notification_action"
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Tror denne burde virke, du lager en variabel i høyre streng som du setter slik jeg har beskrevet i teksten, i IF-noden på venstre side så legger du inn den variabelen du nettopp laget i linje 2, og kriteriet “true”. Høyre side er å sette dørmagnet status, venstre side er pushvarsel. Har ingen dørmagnet i systemet lenger, så får ikke testet den, men burde fungere…

{
 "Id": "dIvwOOeyL3f9RNw",
 "ClassId": "dIvwOOeyL3f9RNw",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-04-28T21:24:25.478236306+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-04-28T21:28:17.707616957+02:00",
 "Name": "Varsel ved aapen doer, Away modus",
 "Group": "Pushvarsel",
 "Description": "Ved Away modus blir magnetbryter inngangsdoer sjekket",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "vinc_trigger",
   "Label": "Modus trigger",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "EventType": "mode",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": "away"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 229,
    "y": 169
   },
   "TypeAlias": "Home event"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "Trigger=away og Variabel_doermagnet=true",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 226,
    "y": 337
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Pushvarsel ved aapen doer",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Inngangsdoeren er aapen",
      "SiteId": "e15cb7d9-50bb-4ff5-89c2-b9f90fa875ec"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 220,
    "y": 505
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Doermagnet status",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "5",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsValueFilterEnabled": false
   },
   "Ui": {
    "x": 661,
    "y": 188,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "if",
   "Label": "Doermagnet aapen=true",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TrueTransition": "6",
    "FalseTransition": "7",
    "Expression": [
     {
      "Operand": "eq",
      "LeftVariableName": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      },
      "BooleanOperator": ""
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "x": 653,
    "y": 354,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Variabel doermagnet settes til true",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Name": "",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false,
    "IsVariableInMemory": true,
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "string"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 523,
    "y": 512,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Variabel doermagnet settes til false",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Name": "",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false,
    "IsVariableInMemory": true,
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "string"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 764,
    "y": 511,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei,

Tusen takk. Veldig hyggelig av deg å ta deg tid til å hjelpe meg. Det fungerer veldig fint, men jeg endte med å måtte sette if setningen som under. Det fungerer med jeg forstår hvorfor det skal have “home” og ikke “away”. Noe virker invertert.