Push varsel ved åpen dør i nattmodus?

Hei,

Jeg satt meg ned noen ganger for å prøve å lage en flow, men jeg sliter litt med å skjønne hva jeg skal sette som trigger for at den skal virke. Hvordan jeg begynner.

Det jeg ønsker er å få til er at det skal sendes et push varsel fra ID lock, og magnetkontakter dersom ytterdør, eller terrassedører blir åpnet i nattmodus (søvn).
På samme måte som at man i bortemodus får et push varsel dersom en dør åpnes.

Kan noen av dere gi meg noen hint til hvordan jeg kan komme i gang?

Hei!
Her er et eksempel!

{
 "Id": "xdw68yxG5t0iNdN",
 "ClassId": "xdw68yxG5t0iNdN",
 "Author": "espenh.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2021-10-19T11:41:44.003669729+02:00",
 "UpdatedAt": "2021-10-19T11:46:29.625672404+02:00",
 "Name": "pushvarsel ved åpen dør i nattmodus",
 "Group": "eksempler",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "dørsensor",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:39_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 377,
    "y": 244
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "trigger",
   "Label": "dørsensor 2",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_contact/ad:40_0",
   "Service": "sensor_contact",
   "ServiceInterface": "evt.open.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": ""
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 638,
    "y": 246
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "if",
   "Label": "if open & nightmode",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "and",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "4"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 490,
    "y": 456
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Door opened",
      "SiteId": "AEAC54F4-0269-485D-BD5A-B0AEBDD18A89"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 482,
    "y": 645
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

importer den å se om du ser logikken i den :slight_smile:

Takker!
Det virker helt supert for terrassedøren.
Antar det bare er å splitte den opp dersom jeg vil ha en egen melding som sier hvilken dør som er åpnet?

Jeg sliter litt med å få til det samme fra ID lock 101.
Hvilken parameter må jeg se etter for å sjekke om den blir åpnet?

Bare hyggelig!
Det er bare å splitte opp om man ønsker egne meldinger ja. Enten med flere triggere i samme flow, eller seperat flow. Personlig ville jeg valgt egne flows per dør - lettere å ha kontroll og hvis feilsøking må til.

IDLock er det litt værre med da den ikke har sensor_contact servicen. Det blir sendt over door_lock servicen som et bool map. Man må da extracte verdien fra json path, og deretter sette den på en variabel og kjøre logikk på variabelen. (enkleste kan være å sette opp en magnetkontakt på døren)

Ja, da tror jeg at jeg går går til anskaffelse av en ekstra magnetkontakt.

Takk for hjelpen.

1 Like