Push Notifications virker ikke

Hei,

Hvorfor virker ikke push notification? Jeg antok at denne funksjonen skal sende et pling til telefonen min, men det kommer intet.

{
 "Id": "eZ789LvD4fqIFZz",
 "ClassId": "eZ789LvD4fqIFZz",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-11-24T10:15:03.856509276+01:00",
 "UpdatedAt": "2023-11-24T10:35:03.975763875+01:00",
 "Name": "Check water temp",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Get water temp",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:hoiax/ad:1/sv:sensor_wattemp/ad:1",
   "Service": "sensor_wattemp",
   "ServiceInterface": "evt.sensor.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "float"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 427,
    "y": 172
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "58.4 C"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Watertemp",
   "SuccessTransition": "7",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "Name": "water_temp",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 390,
    "y": 349
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "water_temp",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 20,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 362,
    "y": 722
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Less then 20",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Less then 20 grader",
      "SiteId": "35d458b9-eb7a-4774-a204-acf631e42d6c"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 237,
    "y": 921
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "More then 20",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "More then 20 grader",
      "SiteId": "35d458b9-eb7a-4774-a204-acf631e42d6c"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 503,
    "y": 912
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "rate_limit",
   "Label": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "4",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TimeInterval": 240,
    "Limit": 1,
    "Action": "skip"
   },
   "Ui": {
    "x": 360,
    "y": 556,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Rate limit"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Jeg har akkurat samme problem - klarer ikke sende varsel til meg selv i Thingsplex. Har du fått noe svar eller funnet noen løsning? Jeg finner ingen god brukerveiledning og får det heller ikke til å virke. Håper du er blitt klokere…

Det verste av alt… Nå forsøkte jeg å sette det opp på nytt og nå virket det på første forsøk.

Jeg lagde først en trigger for en bevegelsessensor.
Så lagde jeg en IF-test om bevegelse = TRUE
Så la jeg inn notification med tekst “Test notification”
Da jeg testet, kom melding på telefonen (beskjed via Futurehome-appen)

Source:

{
 "Id": "hsAr5PELzV7s1tJ",
 "ClassId": "hsAr5PELzV7s1tJ",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-10-28T22:25:43.20763634+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-10-28T22:40:46.172205311+02:00",
 "Name": "test notification",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:sensor_presence/ad:35_1",
   "Service": "sensor_presence",
   "ServiceInterface": "evt.presence.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 70,
    "y": 170
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 103,
    "y": 376
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "Test notifikasjon",
      "SiteId": "b41c164f-7983-43ec-83f6-24da0e79b296"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 143,
    "y": 549
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like