Melding om "normalisert" strømpris

Hei.

Jeg laget en automasjon i app’n som skrur ned bla. termostater ved høy strømpris. I ThingsPlex la jeg til en pushmelding som informerer om høy strømpris. Jeg skulle gjerne ha fått beskjed om når strømprisen normaliserer seg (går under angitt gjennomsnitt). Slik jeg ser det vil jeg få spammet meldingen hvis jeg legger denne under “if not” strengen til strømprisen (hvis dere klarte å henge med på det :laughing:).
Noen ide om hvordan jeg løser dette?

Pft
Stian

1 Like

Hei!

Jeg er med på tanken. Det er riktig som du sier om du la en push_notification node under “if not”.

Første jeg kom på (men ikke så elegant) måte er at du lager en variabel (f.eks en global variabel i en egen flow, så den kan brukes over flere flows) når strømpris er over X, settes global variabel til strengen “høy”. Og når den normaliserer seg, kan du endre til “normal”. Når flowen tar ‘ruten’ og variabelen er “normal” kan du sende en push melding, men også oppdatere variabelen til “sendt_notifikasjon” eller lignende.
(hvis du klarte å henge med på den :laughing: ?)

Dette ble litt for avansert for meg. :joy: Har akkurat begynt og forstå det grunnleggende i ThingsPlex. Får ta det litt etter hvert som kunnskapsnivået begynner og klatre.

P.S. Mer omfattende dokumentasjon på å lage flow’s o.l. er høyt på ønskelisten. (Spesielt for de uten erfaring innen programmering)

Hehe. Takker for tilbakemelding, og vi jobber alltid med å forbedre oss :slight_smile:

Grunnleggende dokumentasjon kan finnes på;

https://thingsplex.github.io/docs/thingsplex-ui/flow/

Hei igjen og takk for svar.

Veiledningen på github var veldig fin. Den var jeg ikke klar over att fantes. Det var slik type dokumentasjon jeg var ute etter. :grin:

Stian

1 Like

Hei,
Jeg har en flow som gir beskjed når strømprisen er tilbake på snittivå

{
 "Id": "d4d54080-f61e-11ec-9ba3-dd2b4bfa67f6",
 "ClassId": "d4d54080-f61e-11ec-9ba3-dd2b4bfa67f6",
 "Author": "kes-hol@online.no",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-06-27T13:41:22.185037Z",
 "UpdatedAt": "2022-07-03T10:49:28.322729383+02:00",
 "Name": "strømprisen er 0.0% lavere enn gjennomsnittet og modusen er home, away eller sleep",
 "Group": "custom",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "93",
   "Type": "trigger",
   "Label": "strømprisen er 0.0% lavere enn gjennomsnittet",
   "SuccessTransition": "94",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:energy_guard/ad:1",
   "Service": "energy_price",
   "ServiceInterface": "evt.energy_price.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": null
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": null,
     "nodeName": "energy",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 108,
    "y": 217
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "94",
   "Type": "transform",
   "Label": "get average",
   "SuccessTransition": "95",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "Path": "$.average",
      "TargetVariableName": "average",
      "TargetVariableType": "int",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "1",
     "nodeName": "value",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 98,
    "y": 407
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "95",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "96",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:energy_guard/ad:1",
   "Service": "energy_price",
   "ServiceInterface": "evt.energy_price.report",
   "Config": {
    "InputVariableType": null,
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": null
    },
    "ValueJPath": null,
    "ValueJPathResultType": null,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "2",
     "nodeName": "energy",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 507,
    "y": 146
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "96",
   "Type": "transform",
   "Label": "get price",
   "SuccessTransition": "97",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "jpath",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [
     {
      "Path": "$.price",
      "TargetVariableName": "price",
      "TargetVariableType": "int",
      "UpdateInputVariable": false
     }
    ]
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "3",
     "nodeName": "value",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 501,
    "y": 353
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "97",
   "Type": "wait",
   "Label": "Wait 1s for variable",
   "SuccessTransition": "98",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": 1000,
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "4",
     "nodeName": "wait",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 826,
    "y": 102
   },
   "TypeAlias": "Delay"
  },
  {
   "Id": "98",
   "Type": "transform",
   "Label": "price - (average * 1.0)",
   "SuccessTransition": "99",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "price - (average * 1.0)",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": false,
    "LVariableName": "average",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "float"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "difference",
    "TargetVariableType": "float",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": {
      "node_type": "transform_calc",
      "threshold": 0
     },
     "nodeId": "",
     "nodeName": "value",
     "nodeType": "energy"
    },
    "x": 782,
    "y": 281
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "99",
   "Type": "if",
   "Label": "difference lt 0",
   "SuccessTransition": "100",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "difference",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "103",
    "TrueTransition": "100"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": {
      "node_type": "if_diff"
     },
     "nodeId": "",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "If"
    },
    "x": 768,
    "y": 434
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "100",
   "Type": "if",
   "Label": "og modusen er home, away eller sleep",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "101"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": 752,
    "y": 621
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "101",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "102",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:pz_tts/ad:d4d54080-f61e-11ec-9ba3-dd2b4bfa67f6_0",
   "Service": "pz_tts",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 767,
    "y": 789
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "102",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "normal",
      "message_no": "normal",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 925,
    "y": 962
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "103",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "difference",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": 0,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "104"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1017,
    "y": 612
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "104",
   "Type": "if",
   "Label": "og modusen er home, away eller sleep",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "tpflow",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "home",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "away",
       "ValueType": "string"
      }
     },
     {
      "BooleanOperator": "or",
      "LeftVariableIsGlobal": true,
      "LeftVariableName": "fh.home.mode",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "sleep",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "101"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "papp": {
     "customValues": null,
     "nodeId": "home,away,sleep",
     "nodeName": "If",
     "nodeType": "modeTrigger"
    },
    "x": 1036,
    "y": 775
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}