Variabel til push melding

Er det i det hele tatt mulig å sette en variabel inn i en melding som går til push?

har sett litt på andre tråder, og sett blant annet hvordan man kan poste melding med variabel til timeline, men det funker ikke ser det ut som.

{
 "Id": "eVHpQYi1VBo0m4Z",
 "ClassId": "eVHpQYi1VBo0m4Z",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-08-16T23:08:35.066084512+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-08-16T23:15:51.400360524+02:00",
 "Name": "Test",
 "Group": "Test",
 "Description": "Test",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "3",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:12_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 434,
    "y": 173
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "test variable",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "4",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Name": "pushTrigger",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false,
    "IsVariableInMemory": true,
    "DefaultValue": {
     "Value": "test",
     "ValueType": "string"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 443,
    "y": 368,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "",
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "variabel = {{ \"pushTest\" }}",
      "message_no": "-",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 1020,
    "y": 218,
    "nodeType": "timeline_action"
   },
   "TypeAlias": "Timeline",
   "LastValue": "test"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Takker!

Funker konseptet også på samme måte med variabel til push?

Her er demo for variabel i melding til tidslinje.

{
 "Id": "0r6WgEKJo9D2UpK",
 "ClassId": "0r6WgEKJo9D2UpK",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-08-19T12:09:32.903244993+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-08-19T12:09:32.903244993+02:00",
 "Name": "Variabel til Timeline",
 "Group": "Test",
 "Description": "Variabel til Timeline",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:12_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "Timeout": 0,
    "ConnectorID": "",
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "x": 340,
    "y": 177,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Variabel",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "3",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "Name": "TimelineVariabel",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false,
    "IsVariableInMemory": true,
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    }
   },
   "Ui": {
    "x": 392,
    "y": 364,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "transform",
   "Label": "Lag melding",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "4",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TargetVariableName": "TimelineMessage",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "TransformType": "template",
    "Rtype": "var",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsLVariableGlobal": false,
    "Expression": "",
    "RValue": {
     "ValueType": "int",
     "Value": 0
    },
    "RVariableName": "",
    "LVariableName": "TimelineVariabel",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [],
    "Template": "{\r\n  \"message_en\": \"This is a {{.Variable}}\",\r\n  \"message_no\": \"Dette er en {{.Variable}}\",\r\n  \"sender\": \"Trond\"\r\n}"
   },
   "Ui": {
    "x": 646,
    "y": 141,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "VariableName": "TimelineMessage",
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {},
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "",
      "message_no": "",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "VariableType": "str_map"
   },
   "Ui": {
    "x": 983,
    "y": 264,
    "nodeType": "timeline_action"
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": ""
}

Her er demo for variabel i pushmelding:

{
 "Id": "orfDdHUNXhKxxUm",
 "ClassId": "orfDdHUNXhKxxUm",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-08-19T11:44:55.648540878+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-08-19T12:08:47.460712245+02:00",
 "Name": "Variabel til push",
 "Group": "Test",
 "Description": "Variabel til push",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "no label",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:12_1",
   "Service": "out_lvl_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 292,
    "y": 182
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "Variable",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "kekek",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "PushVariable",
    "UpdateGlobal": false,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 344,
    "y": 372
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "transform",
   "Label": "Lag meldingen",
   "SuccessTransition": "6",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "PushVariable",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "PushMessage",
    "TargetVariableType": "str_map",
    "Template": "{\r\n  \"EventName\": \"custom\",\r\n  \"MessageContent\": \"Dette er en {{.Variable}}\",\r\n  \"SiteId\": \"7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15\"\r\n}\r\n",
    "TransformType": "template",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 644,
    "y": 159
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "action",
   "Label": "Push notification",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:app/rn:kind_owl/ad:1",
   "Service": "kind-owl",
   "ServiceInterface": "evt.notification.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "EventName": "custom",
      "MessageContent": "",
      "SiteId": "7fe610dc-3800-42e2-8853-c903f7501e15"
     },
     "ValueType": "object"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "PushMessage",
    "VariableType": "str_map",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "notification_action",
    "x": 965,
    "y": 268
   },
   "TypeAlias": "Notification"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": true,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Det som ikke går helt klart frem for meg @espen er hvordan man definerer hvilket språk som skal komme ut på tidlinjen.

Nå kommer meldingen alltid på engelsk på tidslinjen. Dersom jeg setter engelsk til tom string, så kommer ingenting, selv om den norske er definert.

tips?

Skriv Norsk i begge.

Hei igjen :slight_smile:
Om jeg ikke husker helt feil nå på strak arm så er det avhengig av hvilket språk du bruker i appen. Settings → You → Personal info.